Klubbträffen på Ekskär

Den 10 september hade vi klubbträff på Lidingös klubbholme Ekskär. Vi var sex stycken tappra, fyra som kom ut redan på fredagen, som umgicks och hade trevligt med bastu och middag i styrhytten. Vi hade ingen sol, det var lite blåsigt men det var skön temperatur (både innanför och utanför västen).
Vi hoppas att fler dyker upp nästa år!
 

Snart dags för torrsättning

Foto: Anders Skånberg
Foto: Anders Skånberg

På lördagen den 8:e oktober klockan 08:00 börjar vi med torrsättningen på västra upplaget.
På söndagen den 9:e oktober klockan 08:00 fortsätter vi med östra upplaget.

Avsätt hela dagen för detta så att alla båtar kan få hjälp med stöttning när vi sätter ner båtarna på bockar eller vaggor. 
Förbered din egen båt med en lång tamp i fören så att vi kan hålla båten i rätt riktning när kranen svänger runt den.
Se till att du har koll på när det är din tur att lyfta så vi inte behöver stå och vänta på att din båt ska köras fram till kajen/bryggan.

Gå eller stå inte i kranarmens längriktning, om den välter så når den långt och den är tung!
Se till att hålla barn och övriga vänner, som inte hjälper till, långt från kran och båtar.

Glöm inte att vi först har klubbarbete på tisdagen den 27:e september då vi tar fram bockar och vaggor.  MÄRK UPP MATERIALET TYDLIGT MED NAMN OCH PLATS (ÖSTRA eller VÄSTRA) så hamnar de förhoppningsvis på rätt upplag från början.
Årets placering av båtarna kommer att mailas ut i god tid innan torrsättningen. Det har skett en del förändringar mot föregående år.

VIKTIGT! För er med trailerbåtar som ska stå utanför båtar på bock/vagga, placera inte er trailer på plats innan alla andra båtar har lyfts på plats!

Med vänliga hälsningar

Hamnkapten.

Sjösättning på rekordtid!

loading...

Vackert väder, målmedvetna medlemmar och skicklig kranförare är tre ingredienser i sjösättnings-soppan som gjorde att klubben kunde sjösätta båda upplagen på sex timmar. Allt var klart redan vid kl 14.00. Stort tack till alla medlemmar, lyftledare och publik (som höll sig ur vägen). 
Se Lars G Karlssons trevliga bildspel ovan. 
 

Sjösättningsrampen är klar

Nu är arbetet den nya sjösättningsrampen färdigställt. Asfalteringen är färdig., allt klart för trailerbåtar att sjösätta! Lycka till!

Pubkvällar i BBS

I höst fortsätter våra trivsamma pubkvällar i BBS klubbhus.
Första puben (som var tänkt 7 september) är tyvärr inställd, men i oktober kommer vi igång!
 

Datum:
5 oktober, 2 och 30 november kl 19.00. 
Det kommer att finnas öl, vin och snacks. 
Ingen anmälan behöver göras och alla över 18 är välkomna.

Vi ses! 
John Johnsson & Stefan Hultqvist

Och det har varit årsmöte...


Årsmöte hölls den 8 mars i BBS klubbhus + videolänk.
Protokoll årsmöte 2022

Här andra dokument som haterades av årsmötet. 
Verksamhetsberättelse (Word)
Bokslut + budget  (Excel)
Valberedningens förslag till nya ledamöter (pdf)
Avgifter 2022-2023 (Word)


Styrelsens förslag till 2022 års avgifter     
Styrelsen föreslår några smärre omfördelningar inför kommande år, främst beroende på att vi numer är en momspliktig ekonomisk förening, vi kommer att debitera medlemmarna efter den lista som presenterades på förra årsmötet.                                                                                                        Medlemsavgiften, (numera lika för samtliga medlemmar) debiteras, lika tidigare, på hösten i samband med vinterplatsfakturan och kommer att vara på 500 kr för samtliga medlemmar.                                                         
Rutiner vid torr- och sjösättning
Styrelsen påminner att medlemmarna reserverar hela dagen då båten ska torr- eller sjösättas. Det får inte vara så att lyftledarna måste ropa in folk för att på ett säkert sätt kunna hantera båtarna, speciellt vid slutet på dagen. Vid torrsättningen kommer en ”riktkarl” att utses, vilken ska se till så båten hamnar i rätt läge vid placeringen.  

Nu enklare att masta på och av

För seglare och framförallt för dig med hög mast som har dubbla vantspridare.
Nu finns ett nytt hjälpmedel för att lättare kunna masta av och på. Det är en så kallad "Smartsling", som gör att du kan lyfta masten med en fästpunkt mellan spridarna och även få dit och bort slinget utan att klättra upp i masten. Material och instruktion finns i ett av de låsta skåpen vid mastkranen. Eller ladda hem instruktionen här.
Ladda hem instruktion för smartsling (för dig som har dubbla spridare) här.

Avtalet gäller – anmäl ändringar

Observera att vi sedan ett par år tillbaka inte skickar ut medlemsavtalet för påskrift. Det senaste avtalet du skrev på gäller. De som blir medlemmar sedan maj 2018 får ett nytt avtal, som är anpassat efter den nya dataskyddslagen GDPR. 

Kom ihåg att meddela hamnkapten (hamnkapten@bbslidingo.se) och sekreteraren (sekr@bbslidingo.se) om du
•  ändrar adress och/eller e-postadress 
•  säljer eller byter båt
•  ej vill ha brygg- och/eller uppläggningsplats som tidigare

Om du har någon ändring så meddelar du hamnkapten + sekreteraren via mejl, enligt ovan.
Har hamnkapten inte fått ett meddelande om någon ändring, så gäller samma önskemål beträffande brygg- och uppläggningsplats som tidigare och båtplatsen kommer att debiteras därefter. 

Här finns en blankett för avtal och ändringar.
 

Ska du flytta från Lidingö?

Detta gäller endast dig som fick en båtplats 2012 eller senare: Om du flyttar från Lidingö eller folkbokför dig på annan ort än Lidingö, måste du lämna din brygg- och/eller vinterplats vilken/vilka erhållits genom Lidingö stads båtkö. Återlämnande av plats ska ske senast två år efter flytt från, eller folkbokföring på annan ort än Lidingö.
Detta är regler som Lidingö Stad har gentemot båtklubbarna, alltså inget vi som klubb kan göra något åt. De som har sin båtplats sedan tidigare berörs inte av dessa regler. 
 

Hjärtstartare finns i klubhuset

Klubben har en hjärtstartare som finns i klubbhuset väl synlig. Hjärtstartaren är självinstruerande och "pratar" på svenska (eller engelska). Vi rekommenderar att man har HLR-utbildning (Hjärt- lungräddning). Det underlättar om olyckan skulle vara framme.
Hjärtstartaren är registrerad i Hjärtstartarregistret och kan hittas via appen "Rädda Hjärtat".


 

Fler artiklar finns i vårt Nyhetsarkiv

Kalender
 
HÖST 2022

27 september kl 18.00
Klubbarbete 
Framtagning av pallningsvirke

7 oktober kl 14.00
Mottagande av mobilkran 

8 oktober kl 08.00
Torrsättning Västra upplaget

9 oktober kl 08.00
Torrsättning Östra upplaget

15 oktober kl 10.00
Klubbarbete
Torrsättning Y-bommar, mm 

8 november kl 19.00
Höstmöte

11 december kl 15.00
Hamnglögg


Styrelsemöten (kl 19.00)
4 oktober
18 oktober
22 november

Pub-kvällar (kl 19.00)
7 september INSTÄLLT
5 oktober
2 november
30 november

Båtsamverkan
och facebook

På höstmötet 2019 hade vi besök av Sjöpolisen i Nacka. 
De rekommenderade att starta en facebookgrupp för medlemmarna. Så det är nu gjort. Gruppen är sluten (endast för medlemmar och polisen). 
Hjälp gärna till att bjuda in medlemmar till gruppen.
Här är länken.