Höstmöte med digitala sjökort

22 november hölls höstmöte i klubbhuset. Föreläsare var Lars Granath från Hydrographica, som berättade om digitala sjökort och de faror som finns när man navigerar efter dessa. Föredraget var mycket uppskattat. Uppskattat var också den obligatoriska gulasch-soppan och därtill tårta som medlemmen Friedrich Mair bjöd på. 
Därefter vidtog det ordinarie höstmötet. 
Styrelsen kunde berätta att klubben planerar att byta mastkranen mot en ny och samtidigt undersöka möjligheterna att muddra vid mastkranen så även de större och mer djupgående båtarna kan masta av och på där. Det gör att vi inte behöver nyttja mobilkranen, vilket är dyrt för klubben. En ny mastkran kostar 250 000 kr + arbete, vilket kan bli lika mycket. 
Styrelsen kunde också berätta att vi går ur Frihavnsordningen, eftersom besökande båtar under sommaren ställt stora krav på service, som vi inte kan tillhandahålla. 
Mötet klubbade en ny ändamålsparagraf i stadgarna. 
Mastskjulets tillbyggnad är nu klar och kostnaderna höll sig inom budget. 
Påpekades också att fler medlemmar bör finnas på plats före kl 08.00 vid sjö- och torrsättning, samt i slutet av dagen. 

Torrsättningen gick bra

Torrsättnignen den 13-14 oktober gick (som vanligt) bra. 
Här kan du se bilder som Lars G Karlsson har tagit. 
 

Avtalet gäller – anmäl ändringar

Observera att vi sedan ett par år tillbaka inte skickar ut medlemsavtalet för påskrift. Det senaste avtalet du skrev på gäller. De som blir medlemmar sedan maj 2018 får ett nytt avtal, som är anpassat efter den nya dataskyddslagen GDPR. 

Kom ihåg att meddela hamnkapten (hamnkapten@bbslidingo.se) och sekreteraren (sekr@bbslidingo.se) om du
•  ändrar adress och/eller e-postadress 
•  säljer eller byter båt
•  ej vill ha brygg- och/eller uppläggningsplats som tidigare

Om du har någon ändring så meddelar du hamnkapten + sekreteraren via mejl, enligt ovan.
Har hamnkapten inte fått ett meddelande om någon ändring, så gäller samma önskemål beträffande brygg- och uppläggningsplats som tidigare och båtplatsen kommer att debiteras därefter. 

Här finns en blankett för avtal och ändringar.
 

Integritetspolicy

Brevik Båtsällskap strävar efter att alla medlemmar och de som söker medlemskap i BBS ska känna sig trygga i att den personliga integriteten respekteras och att alla personuppgifter som lämnas till BBS behandlas korrekt. Detta innebär bland annat att varje medlems personuppgifter enbart används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst, spridning eller förstörelse.
Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018 har BBS tagit fram en integritetspolicy, som finns att läsa här
I samband med detta finns nya ordningsregler och stadgar från 2018.
 

Ska du flytta från Lidingö?

Detta gäller endast dig som fick en båtplats 2012 eller senare: Om du flyttar från Lidingö eller folkbokför dig på annan ort än Lidingö, måste du lämna din brygg- och/eller vinterplats vilken/vilka erhållits genom Lidingö stads båtkö. Återlämnande av plats ska ske senast två år efter flytt från, eller folkbokföring på annan ort än Lidingö.
Detta är regler som Lidingö Stad har gentemot båtklubbarna, alltså inget vi som klubb kan göra något åt. De som har sin båtplats sedan tidigare berörs inte av dessa regler. 
 

Hjärtstartare i klubhuset

Klubben har en hjärtstartare som finns i klubbhuset väl synlig. Hjärtstartaren är självinstruerande och "pratar" på svenska (eller engelska). Vi rekommenderar att man har HLR-utbildning (Hjärt- lungräddning). Det underlättar om olyckan skulle vara framme.
Hjärtstartaren är registrerad i Hjärtstartarregistret och kan hittas via appen "Rädda Hjärtat".


 

Fler artiklar finns i vårt Nyhetsarkiv

Kalender


Tisdag 29 januari Sista dag för motioner till årsmöte.

Tisdag 26 februari kl 19.00. 
Årsmöte klubbhuset. 

Lördag 13 april 
Nattvaktsperioden börjar Vinterplatser prioriterade.

Tisdag 23 april kl 18.00
Iläggning av y-bommar  
Klubbarbete.

Fredag 26 april kl 13.00
Sjösättning för större båtar
på Östra upplaget, påmastning.

Lördag 27 april kl 08.00
Sjösättning båda upplagen.

Lördag 4 maj
 kl 10.00
Städning. Inplockning i bockgården. Klubbarbete.

Tisdag 7 maj kl 19.00.
Välkomstmöte nya medlemmar

Styrelsemöten kl 19.00
Tisdag 15 januari
Tisdag 5 februari
Onsdag 20 februari
Torsdag 14 mars
Tisdag 9 april
Tisdag 21 maj
Torsdag 13 juni

Båtsamverkan
och facebook

På höstmötet förra året hade vi besök av Sjöpolisen i Nacka. 
De rekommenderade att starta en facebookgrupp för medlemmarna. Så det är nu gjort. Gruppen är sluten (endast för medlemmar och polisen). 
Hjälp gärna till att bjuda in medlemmar till gruppen.
Här är länken.