Nu är torrsättningen klar

Foto: Lars G Karlsson
Foto: Lars G Karlsson

Ytterligare en lyckad torrsättning avklarad. Fint väder, trevlig stämning, inga missöden. 
Se Lars G Karlssons fina bilder här

Båtnamn i vår hamn

Båtens namn är viktigt för många båtägare. Vissa hittar på roliga namn, andra har egna motiv till varför de döper sina båtar som de gör. Här är en kavalkad av olika båtnamn i hamnen sedda genom Lars G Karlssons kamera. Klicka här.

Kran lyfter kran

Mastkranen har gjort sitt. Rostangreppen gjorde att alternativen stod mellan att slipa och måla den på nytt, eller byta ut den. Mastkranen kom till klubben på 1940/50-talet (vi vet inte säkert) och styrelsens beslut blev att byta ut den mot en ny kran.

Så i fredags inför torrsättningen passade man på att utnyttja mobilkranen, genom att mastkranen monterades ner och mobilkranen fick lyfta bort den.

I vår kommer en ny kran i galvaniserat stål att ersätta den gamla. Den nya kranen mäter 15 meter och kostar 250 000 kr + arbete (fundament etc). I vår kommer den nya kranen att komma på plats.
Foton: Torgny Wingbro och Ulf Norhammar.

Jubileumsfest med över 100 deltagare

På kvällen den 27 april höll klubben kalas med anledning av att klubben fyllde 90 år. Över 100 deltagare var med. Först bjöds det på fördrink utanför Sjövillan, Scouternas hus. Därefter blev det bild och filmvisning från gamla tider och efterföljande middag, vilken bestod av en italiensk buffé. Flera medlemmar höll tal och berättade historier från förr. Live-musik från medlemmen Ulf Norhammars jazzorkester underhöll hela kvällen. Alla fick varsin jubileusskrift när de gick hem. Du som inte var på festen kan också få en skrift. Finns i klubbhuset. 

Så var årsmötet

Styrelsen förslag om oförändrade avgifter godtogs. Dock höjdes avgifterna för hyra av möbler och klubbhhus med 100 kr. Val av styrelseledamöter och andra funktionärer gjordes. Bara omval. Torrsättningsdatum fastställdes till den 12–13 oktober. Protokoll kommer. 

Årsmöteshandlingar
Kallelse
Agenda
Verksamhetsberättelse
Valberedningens förslag
Resultat- och balansäkning
 

Avtalet gäller – anmäl ändringar

Observera att vi sedan ett par år tillbaka inte skickar ut medlemsavtalet för påskrift. Det senaste avtalet du skrev på gäller. De som blir medlemmar sedan maj 2018 får ett nytt avtal, som är anpassat efter den nya dataskyddslagen GDPR. 

Kom ihåg att meddela hamnkapten (hamnkapten@bbslidingo.se) och sekreteraren (sekr@bbslidingo.se) om du
•  ändrar adress och/eller e-postadress 
•  säljer eller byter båt
•  ej vill ha brygg- och/eller uppläggningsplats som tidigare

Om du har någon ändring så meddelar du hamnkapten + sekreteraren via mejl, enligt ovan.
Har hamnkapten inte fått ett meddelande om någon ändring, så gäller samma önskemål beträffande brygg- och uppläggningsplats som tidigare och båtplatsen kommer att debiteras därefter. 

Här finns en blankett för avtal och ändringar.
 

Integritetspolicy

Brevik Båtsällskap strävar efter att alla medlemmar och de som söker medlemskap i BBS ska känna sig trygga i att den personliga integriteten respekteras och att alla personuppgifter som lämnas till BBS behandlas korrekt. Detta innebär bland annat att varje medlems personuppgifter enbart används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst, spridning eller förstörelse.
Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 har BBS tagit fram en integritetspolicy, som finns att läsa här
I samband med detta finns nya ordningsregler och stadgar från 2018.
 

Ska du flytta från Lidingö?

Detta gäller endast dig som fick en båtplats 2012 eller senare: Om du flyttar från Lidingö eller folkbokför dig på annan ort än Lidingö, måste du lämna din brygg- och/eller vinterplats vilken/vilka erhållits genom Lidingö stads båtkö. Återlämnande av plats ska ske senast två år efter flytt från, eller folkbokföring på annan ort än Lidingö.
Detta är regler som Lidingö Stad har gentemot båtklubbarna, alltså inget vi som klubb kan göra något åt. De som har sin båtplats sedan tidigare berörs inte av dessa regler. 
 

Hjärtstartare i klubhuset

Klubben har en hjärtstartare som finns i klubbhuset väl synlig. Hjärtstartaren är självinstruerande och "pratar" på svenska (eller engelska). Vi rekommenderar att man har HLR-utbildning (Hjärt- lungräddning). Det underlättar om olyckan skulle vara framme.
Hjärtstartaren är registrerad i Hjärtstartarregistret och kan hittas via appen "Rädda Hjärtat".


 

Fler artiklar finns i vårt Nyhetsarkiv

Kalender


Lördag 19 oktober kl 10.00.
Klubbarbete
Y-bommar, städning, mm

Tisdag 5 november kl 19.00.
Höstmöte

Söndag 15 december kl 15.00.
Hamnglögg

Styrelsemöten kl 19.00
Tisdag 22 oktober
Onsdag 27 november

Båtsamverkan
och facebook

På höstmötet förra året hade vi besök av Sjöpolisen i Nacka. 
De rekommenderade att starta en facebookgrupp för medlemmarna. Så det är nu gjort. Gruppen är sluten (endast för medlemmar och polisen). 
Hjälp gärna till att bjuda in medlemmar till gruppen.
Här är länken.