Torrsättning 10–11 oktober

Hamnkaptenen håller just nu på att placera ut alla båtar på land så att de som önskar kan få en plats. Men i år är det fullt inga fler får plats. Men först har vi framplockning av bockar tisdagen den 29 september kl 18.00. OBS! Alla medlemmar ska märka sina bockar och annat uppläggnings-material med namn och telefonnummer samt upplag (östra eller västra) innan dess, så att man vet vilket område materialet hör till. Torrsätttning lördag–söndag 10–11 oktober, med början kl 08.00. Var på plats redan från början. Klubbarbete lördag den 17 oktober med torrsättning av Y-bommar, mm. 

OBS! I år kommer inga båtar att kunna använda mobilkranen för att masta av. All avmastning sker med den nya mastkranen. Djupet är tillräckligt för alla båtar, men mitt i hamnbassängen finns några gamla bojstenar som vid lågvatten kan utgöra en fara för djupgående båtar. Håll kurs utmed y-bommarna, så kommer det gå bra. 

Läs mer här: Om torsättning

Så undviker du stölder

Bilder från LBK februari 2019.
Bilder från LBK februari 2019.

Styrelsen har varit i kontakt med Sjöpolisen Nacka. De berättar att antalet båtstölder och stölder ur båtar har gått ned under året, på grund av pandemin. Det finns dock ingen färdig statistik att tillgå. 
De flesta stölder sker på vintern och ofta i mörker, men även under dagtid. Främst är det utombordare som stjäls. Knappast några drev eller underhus stjäls längre. De mest attraktiva motorerna är Yamaha, Suzuki, Mercury och Honda. Larm hjälper, annars är det mest effektiva att ta bort drevet och kåpan. En ny kåpa kostar mycket att skaffa. Sätt en sopsäck över motorn istället, så blir plötsligt motorn helt ointressant att stjäla. Spårsändare kan också vara bra, men många tjuvar vet hur man kopplar ur dem. Vi hoppas på en lugn vinter utan påhälsning. Vår vaktgång hjälper säkert. I år har inga tillbud skett i hamnen. 

Ekskärsträffen inställd

Tyvärr, Ekskärsträffen den 5 september är inställd, på grund av den rådande pandemin. 

Alla båtar i sjön och ett lyft för hamnen

Sjösättningen är klar. På fredagen lyftes de större båtarna längst ut på Östra upplaget i. På lördagen tog vi resten av Östra och hela Västra. Trots att vår lyftledare Jonas Wahlström var sjuk (Corona) lyckades övriga medlemmar att få allt att fungera som det skulle. Dagen avslutades med att den nya mastkranen lyftes på plats och monterades. 

loading...

En riktigt lyft för hamnen. Den nya mastkranen lyfts på plats. Bildspel med 25 st bilder. Bilderna växlar själva. Foto: Lars G Karlsson

Virusfritt styrelsemöte

Bild från när styrelsen samlades den 26 april. Två styrelsesammanträden har hållts sedan dess, båda utomhus och på behörigt avstånd. 

Årsmötet den 10 mars

Årsmötet hölls den 10 mars. Information om nya mastkranen, förändringar i debiteringen (ej höjda agifter) och mycket annat presenterades. Torrsättningsdatum beslutades ske den 10–11 oktober.
Här är protokollet.

Årsmöteshandlingar
Kallelse
Agenda
Verksamhetsberättelse
Valberedningens förslag
 

Brevikshamnen från luften

Så lugnt och fridfullt det är i hamnen. Bilden tagen av Hampus Trotzig med hjälp av en drönare . Som synes är mastkranen nedmonterad på denna bild, men den nya har ännu inte kommit upp.
 

Avtalet gäller – anmäl ändringar

Observera att vi sedan ett par år tillbaka inte skickar ut medlemsavtalet för påskrift. Det senaste avtalet du skrev på gäller. De som blir medlemmar sedan maj 2018 får ett nytt avtal, som är anpassat efter den nya dataskyddslagen GDPR. 

Kom ihåg att meddela hamnkapten (hamnkapten@bbslidingo.se) och sekreteraren (sekr@bbslidingo.se) om du
•  ändrar adress och/eller e-postadress 
•  säljer eller byter båt
•  ej vill ha brygg- och/eller uppläggningsplats som tidigare

Om du har någon ändring så meddelar du hamnkapten + sekreteraren via mejl, enligt ovan.
Har hamnkapten inte fått ett meddelande om någon ändring, så gäller samma önskemål beträffande brygg- och uppläggningsplats som tidigare och båtplatsen kommer att debiteras därefter. 

Här finns en blankett för avtal och ändringar.
 

Integritetspolicy

Brevik Båtsällskap strävar efter att alla medlemmar och de som söker medlemskap i BBS ska känna sig trygga i att den personliga integriteten respekteras och att alla personuppgifter som lämnas till BBS behandlas korrekt. Detta innebär bland annat att varje medlems personuppgifter enbart används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst, spridning eller förstörelse.
Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 har BBS tagit fram en integritetspolicy, som finns att läsa här
I samband med detta finns nya ordningsregler och stadgar från 2018.
 

Ska du flytta från Lidingö?

Detta gäller endast dig som fick en båtplats 2012 eller senare: Om du flyttar från Lidingö eller folkbokför dig på annan ort än Lidingö, måste du lämna din brygg- och/eller vinterplats vilken/vilka erhållits genom Lidingö stads båtkö. Återlämnande av plats ska ske senast två år efter flytt från, eller folkbokföring på annan ort än Lidingö.
Detta är regler som Lidingö Stad har gentemot båtklubbarna, alltså inget vi som klubb kan göra något åt. De som har sin båtplats sedan tidigare berörs inte av dessa regler. 
 

Hjärtstartare i klubhuset

Klubben har en hjärtstartare som finns i klubbhuset väl synlig. Hjärtstartaren är självinstruerande och "pratar" på svenska (eller engelska). Vi rekommenderar att man har HLR-utbildning (Hjärt- lungräddning). Det underlättar om olyckan skulle vara framme.
Hjärtstartaren är registrerad i Hjärtstartarregistret och kan hittas via appen "Rädda Hjärtat".


 

Fler artiklar finns i vårt Nyhetsarkiv

Kalender

10 april 
Nattvaktsperioden började.

Lördag 5 september            Klubbträff på Ekskär
INSTÄLLD!

Tisdag 29 september kl 18.00 Framtagning pallvirke 

Fredag 9 oktober 14.00    Mottagande och iordningställande av mobilkran

Lördag 10 oktober kl 08.00      Torrsättning Västra

Söndag 11 oktober kl 08.00      Torrsättning Östra

Lördag 17 oktober kl 10.00      Klubbarbete (torrsättning
vissa Y-bommar mm)

Tisdag 10 november kl 19.00      Höstmöte

Söndag 13 december kl 15.00     Hamnglögg

Styrelsemöten (kl 19.00)
6 oktober
20 oktober
24 november

Båtsamverkan
och facebook

På höstmötet förra året hade vi besök av Sjöpolisen i Nacka. 
De rekommenderade att starta en facebookgrupp för medlemmarna. Så det är nu gjort. Gruppen är sluten (endast för medlemmar och polisen). 
Hjälp gärna till att bjuda in medlemmar till gruppen.
Här är länken.