Sommar och jour

Nu är det sommar i hamnen och många är ute med sina båtar. Styrelsen har ett jourschema för sommaren. Om du behöver hjälp med något kontakta den som har jouren. 
Ladda hem dokumentet här (Word)
 

Följ med till Ekskär 5 september

Vi planerar en Ekskärsträff med tävlingar och trevlig samvaro den 5 september. Mer information kommer, spara datumet i din kalender. 

Alla båtar i sjön och ett lyft för hamnen

Sjösättningen är klar. På fredagen lyftes de större båtarna längst ut på Östra upplaget i. På lördagen tog vi resten av Östra och hela Västra. Trots att vår lyftledare Jonas Wahlström var sjuk (Corona) lyckades övriga medlemmar att få allt att fungera som det skulle. Dagen avslutades med att den nya mastkranen lyftes på plats och monterades. 

loading...

En riktigt lyft för hamnen. Den nya mastkranen lyfts på plats. Bildspel med 25 st bilder. Bilderna växlar själva. Foto: Lars G Karlsson

Virusfritt styrelsemöte

Styrelsen samlades den 26 april för ett virusfritt styrelsemöte utomhus. Man beslutade bland annat att vintersäsongen slutar den 1 mars (och börjar den 1 december). Det betyder att de som vill sjösätta (trailerbåtar) och belägga sin plats kan göra det nu utan att debiteras som isliggare.

Märk väl!
Efter den 5 april kommer vi att städa ut bockgården och slänga det som inte har märkning med namn och telfonnummer. 

Inställd kurs
Förarbeviskursen är inställd på grund av Coronaviruset.  

Tilldelning bryggplatser

I år kunde vi inte tilldela några bryggplatser till båtkön då vi har tappat flera bryggplatser på grund av den nya mastkranens placering, samt att vi hade flera vilande medlemmar som har återkommit med behov av bryggplats enligt treårsregeln,.

Hamnkapten

Vaktliggaren klar

Nu är årets vaktliggare klar och ligger tillgänglig i klubbhuset.

Hamnkapten

Årsmötet den 10 mars

Årsmötet hölls den 10 mars. Information om nya mastkranen, förändringar i debiteringen (ej höjda agifter) och mycket annat presenterades. Torrsättningsdatum beslutades ske den 10–11 oktober.
Här är protokollet.

Årsmöteshandlingar
Kallelse
Agenda
Verksamhetsberättelse
Valberedningens förslag
 

Brevikshamnen julen 2019

Så lugnt och fridfullt det är i hamnen. Bilden tagen av Hampus Trotzig med hjälp av en drönare julhelgen 2019. Som synes är mastkranen nu nedmonterad.
Styrelsens plan är att placera den nya kranen vid hörnet mellan F och G-kajen, alltså uppe till vänster i bild, där det ligger en segelbåt längs med kajen. På så sätt slipper vi en dyr och omständlig process med muddring och sprängning där mastkranen tidigare stod. 

Båtnamn i vår hamn

Båtens namn är viktigt för många båtägare. Vissa hittar på roliga namn, andra har egna motiv till varför de döper sina båtar som de gör. Här är en kavalkad av olika båtnamn i hamnen sedda genom Lars G Karlssons kamera. Klicka här.

Avtalet gäller – anmäl ändringar

Observera att vi sedan ett par år tillbaka inte skickar ut medlemsavtalet för påskrift. Det senaste avtalet du skrev på gäller. De som blir medlemmar sedan maj 2018 får ett nytt avtal, som är anpassat efter den nya dataskyddslagen GDPR. 

Kom ihåg att meddela hamnkapten (hamnkapten@bbslidingo.se) och sekreteraren (sekr@bbslidingo.se) om du
•  ändrar adress och/eller e-postadress 
•  säljer eller byter båt
•  ej vill ha brygg- och/eller uppläggningsplats som tidigare

Om du har någon ändring så meddelar du hamnkapten + sekreteraren via mejl, enligt ovan.
Har hamnkapten inte fått ett meddelande om någon ändring, så gäller samma önskemål beträffande brygg- och uppläggningsplats som tidigare och båtplatsen kommer att debiteras därefter. 

Här finns en blankett för avtal och ändringar.
 

Integritetspolicy

Brevik Båtsällskap strävar efter att alla medlemmar och de som söker medlemskap i BBS ska känna sig trygga i att den personliga integriteten respekteras och att alla personuppgifter som lämnas till BBS behandlas korrekt. Detta innebär bland annat att varje medlems personuppgifter enbart används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst, spridning eller förstörelse.
Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 har BBS tagit fram en integritetspolicy, som finns att läsa här
I samband med detta finns nya ordningsregler och stadgar från 2018.
 

Ska du flytta från Lidingö?

Detta gäller endast dig som fick en båtplats 2012 eller senare: Om du flyttar från Lidingö eller folkbokför dig på annan ort än Lidingö, måste du lämna din brygg- och/eller vinterplats vilken/vilka erhållits genom Lidingö stads båtkö. Återlämnande av plats ska ske senast två år efter flytt från, eller folkbokföring på annan ort än Lidingö.
Detta är regler som Lidingö Stad har gentemot båtklubbarna, alltså inget vi som klubb kan göra något åt. De som har sin båtplats sedan tidigare berörs inte av dessa regler. 
 

Hjärtstartare i klubhuset

Klubben har en hjärtstartare som finns i klubbhuset väl synlig. Hjärtstartaren är självinstruerande och "pratar" på svenska (eller engelska). Vi rekommenderar att man har HLR-utbildning (Hjärt- lungräddning). Det underlättar om olyckan skulle vara framme.
Hjärtstartaren är registrerad i Hjärtstartarregistret och kan hittas via appen "Rädda Hjärtat".


 

Fler artiklar finns i vårt Nyhetsarkiv

Kalender

10 april 
Nattvaktsperioden började.

Lördag 5 september            Klubbträff på Ekskär

Tisdag 28 september kl 18.00 Framtagning pallvirke 

Fredag 9 oktober 14.00    Mottagande och iordningställande av mobilkran

Lördag 10 oktober kl 08.00      Torrsättning Västra

Söndag 11 oktober kl 08.00      Torrsättning Östra

Lördag 17 oktober kl 10.00      Klubbarbete (torrsättning
vissa Y-bommar mm)

Tisdag 10 november kl 19.00      Höstmöte

Söndag 13 december kl 15.00     Hamnglögg

Styrelsemöten (kl 19.00)
1 september
6 oktober
20 oktober
24 november

In memorian

Klubben har mist sin ålderman, mångårig medlem, styrelseledamot och hamnkapten Ulf "Uffe" Sjöberg. Han blev 93 år. 

Båtsamverkan
och facebook

På höstmötet förra året hade vi besök av Sjöpolisen i Nacka. 
De rekommenderade att starta en facebookgrupp för medlemmarna. Så det är nu gjort. Gruppen är sluten (endast för medlemmar och polisen). 
Hjälp gärna till att bjuda in medlemmar till gruppen.
Här är länken.