Pubkvällar i BBS

Vi fortsätter med våra populära pubkvällar i vår. 
Vårens datum:
2 februari
1 mars
30 mars
26 april
25 maj

Vi börjar kl 19.00 i klubbhuset. Det finns öl, vin och något tilltugg. Endast för medlemmar.
Ingen föranmälan, åldersgräns: 18 år. 

Välkomna!
Johan Johnsson och Stefan Hultqvist
 

Rapport från höstmötet

Den 8 november hölls höstmöte i klubhuset.
Först höll vi ett formellt möte med informationspunkter om vad som hänt och kommer att hända i hamnen. Bland annat berättade styrelsen om de energisparande åtgärder som vi börjat arbeta med. Sammanlagt har vi sparat 2500W på LED-belysning i klubbhjuset och på kajerna. Sjösättningsdatum blir den 29 april. Klubbarbete den 18 april respektive den 9 maj.
Efter det formella bjöd klubben på varmkorv och därefter höll Jesper Sannel från Hydrographica ett föredrag om deras specialsjökort och om Sjöfartsverkets nya kort, som innehåller flera hundra grund som inte finns med, är feldjupsatta eller felplacerade. Dessutom finns det mängder av undervattensstenar som är märkta som bränningar och bränningar som står som undervattensstenar, samt stenar och bränningar som inte finns i verkligheten. Mycket intressant.
Här finns protokollet att ladda hem
 

Torrsättningen klar

Tack alla tappra medlemmar som hjälpt till under torrsättningen.
Lördagen var rekord i snabbhet men söndagen blev motsatsen, mycket på grund av av nya båtar, bockar och vaggor, men jag är tacksam för att så många var kvar till slutet.
Tack!
Hamnkapten

Klubbträffen på Ekskär

Den 10 september hade vi klubbträff på Lidingös klubbholme Ekskär. Vi var sex stycken tappra, fyra som kom ut redan på fredagen, som umgicks och hade trevligt med bastu och middag i styrhytten. Vi hade ingen sol, det var lite blåsigt men det var skön temperatur (både innanför och utanför västen).
Vi hoppas att fler dyker upp nästa år!
 

Avtalet gäller – anmäl ändringar

Observera att vi sedan ett par år tillbaka inte skickar ut medlemsavtalet för påskrift. Det senaste avtalet du skrev på gäller. De som blir medlemmar sedan maj 2018 får ett nytt avtal, som är anpassat efter den nya dataskyddslagen GDPR. 

Kom ihåg att meddela hamnkapten (hamnkapten@bbslidingo.se) och sekreteraren (sekr@bbslidingo.se) om du
•  ändrar adress och/eller e-postadress 
•  säljer eller byter båt
•  ej vill ha brygg- och/eller uppläggningsplats som tidigare

Om du har någon ändring så meddelar du hamnkapten + sekreteraren via mejl, enligt ovan.
Har hamnkapten inte fått ett meddelande om någon ändring, så gäller samma önskemål beträffande brygg- och uppläggningsplats som tidigare och båtplatsen kommer att debiteras därefter. 

Här finns en blankett för avtal och ändringar.
 

Ska du flytta från Lidingö?

Detta gäller endast dig som fick en båtplats 2012 eller senare: Om du flyttar från Lidingö eller folkbokför dig på annan ort än Lidingö, måste du lämna din brygg- och/eller vinterplats vilken/vilka erhållits genom Lidingö stads båtkö. Återlämnande av plats ska ske senast två år efter flytt från, eller folkbokföring på annan ort än Lidingö.
Detta är regler som Lidingö Stad har gentemot båtklubbarna, alltså inget vi som klubb kan göra något åt. De som har sin båtplats sedan tidigare berörs inte av dessa regler. 
 

Hjärtstartare finns i klubhuset

Klubben har en hjärtstartare som finns i klubbhuset väl synlig. Hjärtstartaren är självinstruerande och "pratar" på svenska (eller engelska). Vi rekommenderar att man har HLR-utbildning (Hjärt- lungräddning). Det underlättar om olyckan skulle vara framme.
Hjärtstartaren är registrerad i Hjärtstartarregistret och kan hittas via appen "Rädda Hjärtat".


 

Fler artiklar finns i vårt Nyhetsarkiv

Kalender
 
VÅR 2023

2 februari kl 19.00
Pubkväll. Endast medlemmar, minimiålder 18 år. 

8 februari
Sista dag för motioner till årsmöte.

1 mars kl 19.00
Pubkväll. Endast medlemmar, minimiålder 18 år. 

8 mars kl 19.00
Årsmöte i klubbbhuset. 

30 mars kl 19.00
Pubkväll. Endast medlemmar, minimiålder 18 år. 

15 april 
Nattvaktsperioden börjar

18 april kl 18.00
Klubbarbete. Y-bommar läggs i. 

26 april kl 19.00
Pubkväll. Endast medelmmar, minimiålder 18 år. 

28 april kl 13.00
Mottagande av mobilkran 

29 april kl 08.00
Sjösättning. Båda upplagen. 
18.00 Sjösättningsmiddag. 

9 maj kl 18.00
Klubbarbete. Städning samt intag av pallningsvirke.

16 maj kl 19.00
Välkomstmöte nya medlemmar

25 maj kl 19.00
Pubkväll. Endast medelmmar, minimiålder 18 år. 

Styrelsemöten
Kl 19.00 i klubbhuset
14 feb
21 mars
23 maj
1 juni (kl 17.00)

Vi finns på facebook

Följ oss på facebook. Gruppen är sluten (endast för medlemmar och polisen). 
Hjälp gärna till att bjuda in medlemmar till gruppen.
Här är länken.