Dags för sjösättning

Den 29 maj är det dags för sjösättning. Samtliga båtar på båda upplagen. Vi börjar kl 08.00 med stora kranen på Östra och  lilla på västra upplaget. Se till att vara med och hjälpa till hela dagen. Gå inte hem förrän du får tillåtelse av lyftledarna. 

Märk väl!
Tänk på att märka upp ditt pallningsvirke (bockar och vaggor) med namn och tel nr (gärna mobilnr). Det gör det lättare vid framplockningen nästa höst. Dessutom är det bra att se vems båt det är när täckningen lossnar på vintern, så man lättare kan ringa och meddela.
 

Tilldelningen av bryggplatser brukar var klar senast två veckor före sjösättning och de nya bryggplatserna kommer att anslås då på anslagstavlan vid klubbhuset. Hamnkaptenen brukar göra en del omplaceringar av bryggplatser på grund av båtbyten. Av de sökande från Lidingö Stads småbåtskö erjuds ett fåtal plats i hamnen, beroende på tillgång. Meddelande kommer skickas av hamnkapten med e-post till dem som erbjuds bryggplats.
 

Nya medlemmar kommer att kallas till informationsmöte i maj (se kalender på första sidan).
 

Vattnet kommer att släppas på vid klubbhusets utvändiga vattenposter så snart som nattfrosten släpper sitt grepp.
 

Bojekan/arbetsbåten sjösätts när isen gått upp.
 

Vaktliggaren läggs ut i klubbhuset i god tid innan vaktperioden börjar och det anslås på hemsidan. 
 

Dagen innan sjösättning:
• Se till att ha en tamp i fören (10 meter)
• Se till att motorn går
• Ha åror i beredskap
• Se till att dyvikor och bottenpluggar är stängda.
 

Hjälp till. En båtklubb bygger på att alla hjälper till. Där för är det vikrtigt att du kommer i tid, hjälper till med andras båtar och är kvar under hela dagen. Om du till exempel vill måla ställen på kölen/botten som du inte kommit åt tidigare, ska du se till att färg och pensel/roller finns lätt tillgänglig och göra detta så snabbt som möjligt när båten lyfts.
 

Fika. Lidingö Breviks Sjöscouter brukar att hålla i försäljning av kaffe, korv och smörgåsar under sjösättningen.
 

Parkering. Från lördag morgon (sjösättningsdagen) måste kranarna kunna komma fram på vårt område och på vägarna i anslutning. Parkera inte så du hindrar framkomligheten. Tänk också på att inte hindra utfarter till grannfastigheterna nära hamnen.
 

Säkerhet. Det finns risker när kranarna är i arbete, även om BBS anlitar lyftkranar som är väl underhållna och körs av erfarna förare så kan tillbud inträffa.
När ett tillbud inträffar sker det plötsligt och när man minst anar det. Står man fel placerad har man liten chans att hinna undan och allra minst hinna få undan hundar, barnvagnar och mormor och morfar ...innan det smäller.

En tumregel som man kan använda är om man ser kranarmen någon gång pekar mot sig själv och man gör bedömningen att den skulle nå fram till den plats där jag står om kranen stjälper är man på tok för nära.

En stor risk finns med hjullastaren som måste backa och svänga när den kör mellan upplagsytorna och kajen med hängande båtar. Föraren har begränsad sikt och ser dåligt nära maskinen.
Håll dig därför på betryggande avstånd från hjullastaren när den är i arbete.
Respektera regeln att endast de som lyftledarna kallar fram får närvara vid den båt som lyfts.
 

Årsmötet klart

Årsmötet avverkades snabbt.

18 medlemmar hade tagit sig genom snö och kyla till klubbhuset för att medverka i årsmötet som avlöpte snabbt och smärtfritt. 

John Johnsson valdes till ny ordförande efter Kjell Johnsson, som suttit som ordförande i åtta år. Kjell stannar dock kvar i styrelsen som vice ordförande. Ny stugfogde blev Stafen Hultqvist.  

Verksamhetsberättelse 2022 klicka här
Valberedningens förslag till ny styrelse klicka här

 

Pubkvällar i BBS

Vi fortsätter med våra populära pubkvällar i vår. 
Vårens datum:
30 mars
26 april
25 maj

Vi börjar kl 19.00 i klubbhuset. Det finns öl, vin och något tilltugg. Endast för medlemmar.
Ingen föranmälan, åldersgräns: 18 år. 

Välkomna!
Johan Johnsson och Stefan Hultqvist
 

Rapport från höstmötet

Den 8 november hölls höstmöte i klubhuset.
Först höll vi ett formellt möte med informationspunkter om vad som hänt och kommer att hända i hamnen. Bland annat berättade styrelsen om de energisparande åtgärder som vi börjat arbeta med. Sammanlagt har vi sparat 2500W på LED-belysning i klubbhjuset och på kajerna. Sjösättningsdatum blir den 29 april. Klubbarbete den 18 april respektive den 9 maj.
Efter det formella bjöd klubben på varmkorv och därefter höll Jesper Sannel från Hydrographica ett föredrag om deras specialsjökort och om Sjöfartsverkets nya kort, som innehåller flera hundra grund som inte finns med, är feldjupsatta eller felplacerade. Dessutom finns det mängder av undervattensstenar som är märkta som bränningar och bränningar som står som undervattensstenar, samt stenar och bränningar som inte finns i verkligheten. Mycket intressant.
Här finns protokollet att ladda hem
 

Torrsättningen klar

Tack alla tappra medlemmar som hjälpt till under torrsättningen.
Lördagen var rekord i snabbhet men söndagen blev motsatsen, mycket på grund av av nya båtar, bockar och vaggor, men jag är tacksam för att så många var kvar till slutet.
Tack!
Hamnkapten

Klubbträffen på Ekskär

Den 10 september hade vi klubbträff på Lidingös klubbholme Ekskär. Vi var sex stycken tappra, fyra som kom ut redan på fredagen, som umgicks och hade trevligt med bastu och middag i styrhytten. Vi hade ingen sol, det var lite blåsigt men det var skön temperatur (både innanför och utanför västen).
Vi hoppas att fler dyker upp nästa år!
 

Avtalet gäller – anmäl ändringar

Observera att vi sedan ett par år tillbaka inte skickar ut medlemsavtalet för påskrift. Det senaste avtalet du skrev på gäller. De som blir medlemmar sedan maj 2018 får ett nytt avtal, som är anpassat efter den nya dataskyddslagen GDPR. 

Kom ihåg att meddela hamnkapten (hamnkapten@bbslidingo.se) och sekreteraren (sekr@bbslidingo.se) om du
•  ändrar adress och/eller e-postadress 
•  säljer eller byter båt
•  ej vill ha brygg- och/eller uppläggningsplats som tidigare

Om du har någon ändring så meddelar du hamnkapten + sekreteraren via mejl, enligt ovan.
Har hamnkapten inte fått ett meddelande om någon ändring, så gäller samma önskemål beträffande brygg- och uppläggningsplats som tidigare och båtplatsen kommer att debiteras därefter. 

Här finns en blankett för avtal och ändringar.
 

Ska du flytta från Lidingö?

Detta gäller endast dig som fick en båtplats 2012 eller senare: Om du flyttar från Lidingö eller folkbokför dig på annan ort än Lidingö, måste du lämna din brygg- och/eller vinterplats vilken/vilka erhållits genom Lidingö stads båtkö. Återlämnande av plats ska ske senast två år efter flytt från, eller folkbokföring på annan ort än Lidingö.
Detta är regler som Lidingö Stad har gentemot båtklubbarna, alltså inget vi som klubb kan göra något åt. De som har sin båtplats sedan tidigare berörs inte av dessa regler. 
 

Hjärtstartare finns i klubhuset

Klubben har en hjärtstartare som finns i klubbhuset väl synlig. Hjärtstartaren är självinstruerande och "pratar" på svenska (eller engelska). Vi rekommenderar att man har HLR-utbildning (Hjärt- lungräddning). Det underlättar om olyckan skulle vara framme.
Hjärtstartaren är registrerad i Hjärtstartarregistret och kan hittas via appen "Rädda Hjärtat".


 

Fler artiklar finns i vårt Nyhetsarkiv

Kalender
 
VÅR 2023

30 mars kl 19.00
Pubkväll. Endast medlemmar, minimiålder 18 år. 

18 april kl 18.00
Klubbarbete. Y-bommar läggs i. 

26 april kl 19.00
Pubkväll. Endast medelmmar, minimiålder 18 år. 

28 april kl 13.00
Mottagande av mobilkran 

29 april kl 08.00
Sjösättning. Båda upplagen. 
18.00 Sjösättningsmiddag. 

9 maj kl 18.00
Klubbarbete. Städning samt intag av pallningsvirke.

16 maj kl 19.00
Välkomstmöte nya medlemmar

25 maj kl 19.00
Pubkväll. Endast medelmmar, minimiålder 18 år. 

Styrelsemöten
Kl 19.00 i klubbhuset
23 maj
1 juni (kl 17.00)

Vi finns på facebook

Följ oss på facebook. Gruppen är sluten (endast för medlemmar och polisen). 
Hjälp gärna till att bjuda in medlemmar till gruppen.
Här är länken.