Digitalt årsmöte den 16 mars

Härmed kallas du som är medlem i Breviks Båtsällskap till årsmöte den 16 mars kl 19.00. 
Mötet kommer att ske digitalt.Några dagar innan kommer en länk att mejlas till dig några dagar före mötet. 

Här finns dokument till årsmötet:
Kallelse
Agenda
Verksamhetsberättelse 2020
Valberedningens förslag till styrelse (kommer)
Revisionsberättelse (kommer)
Resultat- och balansräkning + budget (kommer via mejl)

Bottenrensning i hamnen


Under söndagen den 10 januari tog åtta dykare från föreningen ”RenaMälaren” årets första dopp i Breviks Båthamn. Syftet var att rensa botten från skräp, som hamnat där ofrivilligt eller med avsikt.

Föreningen har under flera år genomfört regelbundna dykningar vid olika båtklubbar och vid kajer och hamnar runt Stockholm. Senast kunde Lidingö Nyheter berätta om dykningarna i Bosön i november.

Dykjobbet i Brevik utfördes av åtta dykare, sex grabbar och två tjejer, som professionellt kammade av hela bottenytan i hamnen. På land stod ett 20-tal medhjälpare och bistod med säkerhetslinor och mottagning av ”fynden”. Det visade sig dock vara svårt att hitta allt som under åren tappts överbord, då det lösa slamlagret uppgick till över en meters tjocklek (!).

Men efter några timmars sökande hade ”fynden” ökat kraftigt i antal. I hamnen fiskades upp ett stort antal bildäck (använda som fendrar), 4–5 bilbatterier, en propeller, glasflaskor, fendrar, båtkapell, båtmattor och mycket annat smått och gott. Det mesta är förmodligen tappat i sjön av misstag eller har blåst i sjön, dock med undantag av båtbatterierna som kan ha ”tappats” på väg iland.

Dykningarna fortsatte utanför ångbåtsbryggan, nu utanför båtklubbens område. Här fanns de stora och lite spektakulära grejorna. Varuburar, kundvagnar, en cykel samt en del lämningar från troliga rån och stölder; en sedelbox, en kassaskåpsdörr och gott om revolverammunition! Även en bil hittades, som dock inte bärgades.
 

Föreningen Rena Mälaren startade för 2 ½ år sedan. Initiativtagare var Fredrik Johansson, som berättar:
Vi har tagit upp 16 ton båtbatterier, 15 ton elscotrar och 55 ton andra sopor. Runt 200 personer är engagerade i arbetena. Målet är att bl a få upp gifter i form av blybatterier och däck, vilka är starkt cancerogena. Bildäck beräknas stå för 50 % av mikroplasterna i haven.
Breviks Båtsällskap skänkte 10 000 kr till föreningen i samband med dykningarna.

En stor mängs ammunition hittades och lämnaes in till polisen. 

Fynden från båthamnen och ångbåtsbryggan varierade kraftigt. Inne i hamnen bärgades många miljöfarliga bildäck och 140 kg båtbatterier, och utanför hamnen vid ångbåtsbryggan fanns varuburar, kundvagnar, en cykel, en uppbruten kassaskåpsdörr, en sedelbox och gott om revolverammunition.

Ett bra samarbete krävs mellan dykare och landpersonal för att allt ska fungera, snabbt och effektivt.

Det vita i mitten är en uppbruten kassaskåpsdörr, troligen från ett inbrott.
 

Text: Johan Ahlbom. Bilder: Anders Janesten och Johan Ahlbom

Flitens lampa lyser

Hamnkapten Anders Janesten (till höger) och vice hamnkapten Pelle Löfstedt ser till att Hullwashern blir tömd på vatten, fylld med glykol, filtren tas bort och maskinen vinterförvaras. Foto: Sten Edholm

Torrsättning utan större bekymmer

Lasse Brötell "drar" iland en Bertram på Västra upplaget på lördagen.
Lasse Brötell "drar" iland en Bertram på Västra upplaget på lördagen.

Alla båtar på land! (förutom de som tar upp sina båtar själva och några isliggare). Årets torrsättning gick utmärkt. Lörsdag i regn och söndag i sol. Den nya kranfirman skötte sig utmärkt och samarbetet fungerade fint. Här några bilder av Andreas Lindberg. 

Jonas Wahlström och Pelle Löfstedt var lyftledare.
Jonas Wahlström och Pelle Löfstedt var lyftledare.
Andreas Lindbergs Bavaria 32 på land för första gången på fem år. Hon har varit isliggare de senaste åren.
Andreas Lindbergs Bavaria 32 på land för första gången på fem år. Hon har varit isliggare de senaste åren.

Se en film/bildspel från torrsättningen av Lars G Karlsson. 

I väntan på torrsättning...

loading...

Ett bildspel av Lars G Karlsson från oktober 2020. 

Så undviker du stölder

Bilder från LBK februari 2019.
Bilder från LBK februari 2019.

Styrelsen har varit i kontakt med Sjöpolisen Nacka. De berättar att antalet båtstölder och stölder ur båtar har gått ned under året, på grund av pandemin. Det finns dock ingen färdig statistik att tillgå. 
De flesta stölder sker på vintern och ofta i mörker, men även under dagtid. Främst är det utombordare som stjäls. Knappast några drev eller underhus stjäls längre. De mest attraktiva motorerna är Yamaha, Suzuki, Mercury och Honda. Larm hjälper, annars är det mest effektiva att ta bort drevet och kåpan. En ny kåpa kostar mycket att skaffa. Sätt en sopsäck över motorn istället, så blir plötsligt motorn helt ointressant att stjäla. Spårsändare kan också vara bra, men många tjuvar vet hur man kopplar ur dem. Vi hoppas på en lugn vinter utan påhälsning. Vår vaktgång hjälper säkert. I år har inga tillbud skett i hamnen. 

Årsmötet 2020

Årsmötet hölls den 10 mars. Information om nya mastkranen, förändringar i debiteringen (ej höjda agifter) och mycket annat presenterades. 
Här är protokollet.

Brevikshamnen från luften

Så lugnt och fridfullt det är i hamnen. Bilden tagen av Hampus Trotzig med hjälp av en drönare . Som synes är mastkranen nedmonterad på denna bild, men den nya har ännu inte kommit upp.
 

Avtalet gäller – anmäl ändringar

Observera att vi sedan ett par år tillbaka inte skickar ut medlemsavtalet för påskrift. Det senaste avtalet du skrev på gäller. De som blir medlemmar sedan maj 2018 får ett nytt avtal, som är anpassat efter den nya dataskyddslagen GDPR. 

Kom ihåg att meddela hamnkapten (hamnkapten@bbslidingo.se) och sekreteraren (sekr@bbslidingo.se) om du
•  ändrar adress och/eller e-postadress 
•  säljer eller byter båt
•  ej vill ha brygg- och/eller uppläggningsplats som tidigare

Om du har någon ändring så meddelar du hamnkapten + sekreteraren via mejl, enligt ovan.
Har hamnkapten inte fått ett meddelande om någon ändring, så gäller samma önskemål beträffande brygg- och uppläggningsplats som tidigare och båtplatsen kommer att debiteras därefter. 

Här finns en blankett för avtal och ändringar.
 

Integritetspolicy

Brevik Båtsällskap strävar efter att alla medlemmar och de som söker medlemskap i BBS ska känna sig trygga i att den personliga integriteten respekteras och att alla personuppgifter som lämnas till BBS behandlas korrekt. Detta innebär bland annat att varje medlems personuppgifter enbart används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst, spridning eller förstörelse.
Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 har BBS tagit fram en integritetspolicy, som finns att läsa här
I samband med detta finns nya ordningsregler och stadgar från 2018.
 

Ska du flytta från Lidingö?

Detta gäller endast dig som fick en båtplats 2012 eller senare: Om du flyttar från Lidingö eller folkbokför dig på annan ort än Lidingö, måste du lämna din brygg- och/eller vinterplats vilken/vilka erhållits genom Lidingö stads båtkö. Återlämnande av plats ska ske senast två år efter flytt från, eller folkbokföring på annan ort än Lidingö.
Detta är regler som Lidingö Stad har gentemot båtklubbarna, alltså inget vi som klubb kan göra något åt. De som har sin båtplats sedan tidigare berörs inte av dessa regler. 
 

Hjärtstartare i klubhuset

Klubben har en hjärtstartare som finns i klubbhuset väl synlig. Hjärtstartaren är självinstruerande och "pratar" på svenska (eller engelska). Vi rekommenderar att man har HLR-utbildning (Hjärt- lungräddning). Det underlättar om olyckan skulle vara framme.
Hjärtstartaren är registrerad i Hjärtstartarregistret och kan hittas via appen "Rädda Hjärtat".


 

Fler artiklar finns i vårt Nyhetsarkiv

Kalender

16 februari
Sista dag för motioner till årsmöte
 
16 mars kl 19.00
Årsmöte
 
16 mars
Sista dag för hamnplatsanmälan
 
10 april
Nattvaktsperioden börjar
(prioritet i två veckor för de med enbart vinterplats)
 
17 april kl 10.00
Klubbarbete, bommar mm
 
24 april kl 08.00
Sjösättning båda upplagen
 
27 april kl 18.00
Klubbarbete bockar, vaggor, pallningsvirke
 
11 maj kl 19.00
Välkomstmöte för nya medlemmar. Klubbhuset.
 
Styrelsemöten (kl 18.00)
9 mars
30 mars
13 april (ev)
25 maj
3 juni (17.00)
 

Båtsamverkan
och facebook

På höstmötet 2019 hade vi besök av Sjöpolisen i Nacka. 
De rekommenderade att starta en facebookgrupp för medlemmarna. Så det är nu gjort. Gruppen är sluten (endast för medlemmar och polisen). 
Hjälp gärna till att bjuda in medlemmar till gruppen.
Här är länken.