Sjösättning i regn och rusk

I regn och kyla genomfördes sjösättningen den 27 april 2024. Det gick trots vädrets makter väldigt bra. Redan kl 14.30 var båda upplagen sjösatta. Se Lars G Karlssons bildspel nedan. 

loading...

Se och ändra dina uppgifter i registret

Nu kan du logga in i klubbens register (BAS) där du kan se dina registrerade uppgifter, föreslå ändringar och hantera dina fakturor. Du loggar in med Mobilt Bank-ID. 
Dessutom kan du se en lista över alla medlemmar med mobilnummer och e-postadress.
Det går att använda antingen en dator eller en mobil. Mobilen är bra om du behöver kontakta en annan medlem. 
I framtiden kommer fler funktioner att komma till: Bokning av vaktpass, arbetspass etc. 

Gå in här: Båtunionens sida för BAS. 
 

Årsmötet

Årsmötet den 5 mars är avklarat. Kassör Torgny Wingbro meddelade att vi är tvungna att höja en del avgifter, på grund av att Lidingö stad har påfört oss höjda avgifter för arrendet. Om du har sommar- och vinterplats i hamnen handlar det om 10-12% för brygg- och vinterplats. 
I styrelsen kliver Anders Janesten upp som vice ordförande, Pelle Löfstedt blir ny hamnkapten och Henrik Palm (bilden) blir vice hamnkapten. Kjell Johnsson avtackades med en flaska blommor och kliver nu in i valberedningen. 

Förre ordföranden Kjell Johnsson avtackas av nuvarande ordföranden John Johnsson. Till höger ny vice hamnkapten Henrik Palm.
Förre ordföranden Kjell Johnsson avtackas av nuvarande ordföranden John Johnsson. Till höger ny vice hamnkapten Henrik Palm.

Nya avgifter

På årsmötet beslutades att vissa avgifter ska höjas. Detta på grund av att Lidingö stad höjer arrendeavifterna för båtklubbarna. 
Här är förändringarna (markerade i rött);

Sommarplatser   
Tilldelning av bryggplats, ny medlem  2000 kr
Bryggplats:   375 kr + 103 kr per dm av båtens bredd (tidigare 100 kr)
Trailerplats: 1 700 kr (tidigare 1 500 kr)
Lån av sommarplats - 15 april – 15 okt  
Lån av bryggplats Kortidslån (upp till 35 dygn) 100 kr / dygn
Lån av bryggplats Långtidslån (över 35 dygn) 375 kr + 150 kr per dm av båtens bredd
   
Vinterplatser   
Vinterplats på land   375 kr + Längd x Bredd 115 kr/m²  (tidigare 100 kr)
Vinterplats på land Långtidslån    16 okt – 14 april375 kr + Längd x Bredd 115 kr/m² (tidigare 100 kr)
Vinterplats i sjön                            1 dec – 14 april 375 kr + 103 kr per dm av båtens bredd (90 kr)
Vinterplats i sjön Korttidslån        16 okt – 30 nov  Dygnsavgift, ej isperiod100 kr/dygn
 

Ny version av ordningsreglerna

På styrelsemötet i november 2023 uppdaterades ordningsreglerna på ett par punkter. Styrelsen utfärdar ordningsreglerna, vilka alltså kan ändras oftare än stadgarna. Ordningsreglerna innehåller mer specifika regler om hur vi ska sköta oss i klubben, vad man ska göra och vad man inte ska göra. Se till att hålla dig uppdaterade med vilka regler klubben har.
Här kan du ladda hem ordningsreglerna. 

Boka bottentvätt nu – få 10% rabatt

På höstmötet i november hade vi besök av Magnus Källman från företaget Washbot som berättade hur du kan få båtbotten tvättad med hjälp av en tvättrobot. Washbot kommer till Brevikshamnen under flera tillfällen under 2024 och tvättar båten på plats. Du behöver inte ens vara där. Gå in och boka på deras hemsida. Bokar du före 31 dec får du 10% rabatt. Använd rabattkod 10bbs23.
Läs mer på https://washbot.se/

Alternativet är att besöka en båtbottentvätt: På Lidingö finns en placerad hos Bosö Båtklubb. Den får användas av alla klubbmedlemmar på ön. Medlemmar i Bosö Båtklubb får efter utbildning sköta tvättningen själva. Övriga måste boka tid och tvättningen sköts av personal. Info och bokning av BBK borsttvätt.
Denna tvätt lämpar sig särskilt bra för större båtar eftersom båten förtöjs och ligger still medan borstsystemet rör sig. Ungefär som i en biltvätt. Drive-in Boatwash demo

Det finns en båtbottentvätt till, något närmare från Brevik, i Fisksätra.
Mer information på Saltsjöns Båttvätt
 

En bra torrsättning

Så fick vi upp alla båter på båda upplagen. Lite regn på lördagen när sista båten gick upp men sol och fint väder på söndagen. Stort tack till alla lyftledare och funktionärer, samt tjänstvilliga medlemmar. 

Se Lars G Karlssons bildspel här:

loading...

Missa inte pubkvällarna

Missa inte våra populära pubkvällar i klubbhuset en gång i månaden. 

Vi börjar kl 19.00 i klubbhuset. Det finns öl, vin och något tilltugg. Endast för medlemmar. Ingen föranmälan, åldersgräns: 18 år. 

Välkomna!
John Johnsson och Stefan Hultqvist

Våren 2024
15 maj

Avtalet gäller – anmäl ändringar

Observera att vi sedan ett par år tillbaka inte skickar ut medlemsavtalet för påskrift. Det senaste avtalet du skrev på gäller. De som blir medlemmar sedan maj 2018 får ett nytt avtal, som är anpassat efter den nya dataskyddslagen GDPR. 

Kom ihåg att meddela hamnkapten (hamnkapten@bbslidingo.se) och sekreteraren (sekr@bbslidingo.se) om du
•  säljer eller byter båt
•  ej vill ha brygg- och/eller uppläggningsplats som tidigare

Om du har någon ändring så meddelar du hamnkapten + sekreteraren via mejl, enligt ovan.
Har hamnkapten inte fått ett meddelande om någon ändring, så gäller samma önskemål beträffande brygg- och uppläggningsplats som tidigare och båtplatsen kommer att debiteras därefter. 

Nu kan du logga in i klubbens register (BAS) där du kan se dina registrerade uppgifter, föreslå ändringar och hantera dina fakturor. Du loggar in med Mobilt Bank-ID. 
Dessutom kan du se en lista över alla medlemmar med mobilnummer och e-postadress.
Det går att använda antingen en dator eller en mobil. Mobilen är bra om du behöver kontakta en annan medlem. 

Gå in här: Båtunionens sida för BAS. 

Ska du flytta från Lidingö?

Om du flyttar från Lidingö eller folkbokför dig på annan ort än Lidingö, måste du lämna din brygg- och/eller vinterplats vilken/vilka erhållits genom Lidingö stads båtkö. Återlämnande av plats ska ske senast två år efter flytt från, eller folkbokföring på annan ort än Lidingö.
Detta är regler som Lidingö Stad har gentemot båtklubbarna, alltså inget vi som klubb kan göra något åt. Detta gäller endast dig som fick en båtplats 2012 eller senare. De som har båtplats sedan tidigare berörs inte av dessa regler. 

Hjärtstartare finns i klubhuset

Klubben har en hjärtstartare som finns i klubbhuset väl synlig. Hjärtstartaren är självinstruerande och "pratar" på svenska (eller engelska). Vi rekommenderar att man har HLR-utbildning (Hjärt- lungräddning). Det underlättar om olyckan skulle vara framme.
Hjärtstartaren är registrerad i Hjärtstartarregistret och kan hittas via appen "Rädda Hjärtat".


 

Fler artiklar finns i vårt Nyhetsarkiv

Kalender

VÅR 2024

Pubkvällar. Endast medlemmar, minimiålder 18 år. Kl 19.00
15 maj

7 maj kl 18.00
Klubbarbete. Städning samt intagning av pallningsvirke.  

Styrelsemöten
Kl 19.00 i klubbhuset
14 maj
5 juni (avslutning) kl 18.00

Vi finns på facebook

Följ oss på facebook. Gruppen är sluten (endast för medlemmar och polisen). 
Hjälp gärna till att bjuda in medlemmar till gruppen.
Här är länken.