Årsmöte den 5 mars

Välkommen till ordinarie årsmöte i klubbhuset tisdagen den 5 mars kl. 19.00
Tyvärr är vi tvungna att höja en del avgifter, trots att vi i vårt kallelsemejl skrev att inga höjningar skulle ske. Detta för att Lidingö stad har påfört oss höjda avgifter för arrendet. Om du har sommar- och vinterplats i hamnen handlar det om 500-1000 kr i år, beroende av storlek på båt. 

Ny version av ordningsreglerna

På styrelsemötet i november 2023 uppdaterades ordningsreglerna på ett par punkter. Styrelsen utfärdar ordningsreglerna, vilka alltså kan ändras oftare än stadgarna. Ordningsreglerna innehåller mer specifika regler om hur vi ska sköta oss i klubben, vad man ska göra och vad man inte ska göra. Se till att hålla dig uppdaterade med vilka regler klubben har.
Här kan du ladda hem ordningsreglerna. 

Boka bottentvätt nu – få 10% rabatt

På höstmötet i november hade vi besök av Magnus Källman från företaget Washbot som berättade hur du kan få båtbotten tvättad med hjälp av en tvättrobot. Washbot kommer till Brevikshamnen under flera tillfällen under 2024 och tvättar båten på plats. Du behöver inte ens vara där. Gå in och boka på deras hemsida. Bokar du före 31 dec får du 10% rabatt. Använd rabattkod 10bbs23.
Läs mer på https://washbot.se/

Alternativet är att besöka en båtbottentvätt: På Lidingö finns en placerad hos Bosö Båtklubb. Den får användas av alla klubbmedlemmar på ön. Medlemmar i Bosö Båtklubb får efter utbildning sköta tvättningen själva. Övriga måste boka tid och tvättningen sköts av personal. Info och bokning av BBK borsttvätt.
Denna tvätt lämpar sig särskilt bra för större båtar eftersom båten förtöjs och ligger still medan borstsystemet rör sig. Ungefär som i en biltvätt. Drive-in Boatwash demo

Det finns en båtbottentvätt till, något närmare från Brevik, i Fisksätra.
Mer information på Saltsjöns Båttvätt
 

Se och ändra dina uppgifter i registret

Nu kan du logga in i klubbens register (BAS) där du kan se dina registrerade uppgifter, föreslå ändringar och hantera dina fakturor. Du loggar in med Mobilt Bank-ID. 
Dessutom kan du se en lista över alla medlemmar med mobilnummer och e-postadress.
Det går att använda antingen en dator eller en mobil. Mobilen är bra om du behöver kontakta en annan medlem. 
I framtiden kommer fler funktioner att komma till: Bokning av vaktpass, arbetspass etc. 

Gå in här: Båtunionens sida för BAS. 
 

En bra torrsättning

Så fick vi upp alla båter på båda upplagen. Lite regn på lördagen när sista båten gick upp men sol och fint väder på söndagen. Stort tack till alla lyftledare och funktionärer, samt tjänstvilliga medlemmar. 

Se Lars G Karlssons bildspel här:

loading...

Missa inte pubkvällarna

Missa inte våra populära pubkvällar i klubbhuset en gång i månaden. 

Vi börjar kl 19.00 i klubbhuset. Det finns öl, vin och något tilltugg. Endast för medlemmar. Ingen föranmälan, åldersgräns: 18 år. 

Välkomna!
John Johnsson och Stefan Hultqvist

Våren 2024
14 februari
13 mars
10 april
15 maj

Avtalet gäller – anmäl ändringar

Observera att vi sedan ett par år tillbaka inte skickar ut medlemsavtalet för påskrift. Det senaste avtalet du skrev på gäller. De som blir medlemmar sedan maj 2018 får ett nytt avtal, som är anpassat efter den nya dataskyddslagen GDPR. 

Kom ihåg att meddela hamnkapten (hamnkapten@bbslidingo.se) och sekreteraren (sekr@bbslidingo.se) om du
•  ändrar adress och/eller e-postadress 
•  säljer eller byter båt
•  ej vill ha brygg- och/eller uppläggningsplats som tidigare

Om du har någon ändring så meddelar du hamnkapten + sekreteraren via mejl, enligt ovan.
Har hamnkapten inte fått ett meddelande om någon ändring, så gäller samma önskemål beträffande brygg- och uppläggningsplats som tidigare och båtplatsen kommer att debiteras därefter. 

Här finns en blankett för avtal och ändringar.
 

Ska du flytta från Lidingö?

Detta gäller endast dig som fick en båtplats 2012 eller senare: Om du flyttar från Lidingö eller folkbokför dig på annan ort än Lidingö, måste du lämna din brygg- och/eller vinterplats vilken/vilka erhållits genom Lidingö stads båtkö. Återlämnande av plats ska ske senast två år efter flytt från, eller folkbokföring på annan ort än Lidingö.
Detta är regler som Lidingö Stad har gentemot båtklubbarna, alltså inget vi som klubb kan göra något åt. De som har sin båtplats sedan tidigare berörs inte av dessa regler. 
 

Hjärtstartare finns i klubhuset

Klubben har en hjärtstartare som finns i klubbhuset väl synlig. Hjärtstartaren är självinstruerande och "pratar" på svenska (eller engelska). Vi rekommenderar att man har HLR-utbildning (Hjärt- lungräddning). Det underlättar om olyckan skulle vara framme.
Hjärtstartaren är registrerad i Hjärtstartarregistret och kan hittas via appen "Rädda Hjärtat".


 

Fler artiklar finns i vårt Nyhetsarkiv

Kalender
HÖST/VINTER 2023

VÅR 2024

Pubkvällar. Endast medlemmar, minimiålder 18 år. Kl 19.00
13 mars
10 april
15 maj

5 mars kl 19.00
Årsmöte. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 6 februari.

20 april kl 10.00
Klubbarbete. Iläggning av Y-bommar mm. 

26 april kl 13.00 (cirka)
Mottagning av mobilkran.

27 april kl 08.00
Sjöättning. Båda upplagen.
kl 18.00 Sjösättningsmiddag. 

7 maj kl 18.00
Klubbarbete. Städning samt intagning av pallningsvirke.  

Styrelsemöten
Kl 19.00 i klubbhuset
19 mars
16 april
14 maj
5 juni (avslutning) kl 18.00

Vi finns på facebook

Följ oss på facebook. Gruppen är sluten (endast för medlemmar och polisen). 
Hjälp gärna till att bjuda in medlemmar till gruppen.
Här är länken.