Avgifter 2018

Dessa avgifter gäller från vårdebiteringen 2016. Ladda ned en kopia att skriva ut här. 

 
Medlemsavgifter mm
Inträdesavgift 250 kr
Medlemsavgift aktiv 1 100 kr
Medlemsavgift passiv 350 kr
Medlemsavgift delägare 600 kr
Bryggplats
Tilldelning av bryggplats 2 000 kr
Bryggplats per år 90 kr/dm av båtens bredd
Trailerplats sommartid 1 500 kr
Vinterplats
Vinterplats Per påbörjad kvm, längd x bredd 100 kr/kvm
Isliggare 90 kr/dm av båtens bredd
Elström 1,75/kWh
Övrigt
Nyckel till klubbhus Deposition 250 kr
Nyckel till bastun på Ekskär Engångsavgift 200 kr
Vimpel 100 kr
Klubbhus
Lån av klubbhus, möbler och porslin 500 kr
Lån av klubbhus föreningsmöten 200 kr
Lån av möbler (stolar, bord) till annan plats 200 kr
 Låneplatser
 Långtidslån bryggplats sommar 15 apr–15 okt  150 kr/dm v båtens bredd
 Långtidslån bryggplats vinter 16 okt–14 apr  Enligt avtal
 Kortttidslån  Dygnsavgift 100 kr

 ·

 O

 

Övriga avgifter
Förseningsavgift vid för sent betalad faktura 500 kr
Uteblivit från klubbarbete (arbetsplikt 2 ggr/år) 400 kr
Utebliven vakthållning ett pass, första året 800 kr
Utebliven vakthållning två pass, första året 1 600 kr
Utebliven vakthållning ett pass , andra året 1 200 kr
Utebliven vakthållning två pass, andra året 2 400 kr
Utebliven vakthållning två pass, tredje året *Se nedan

*Om medlem inte fullgjort något vaktpass på två år äger styrelsen rätt att förverka brygg- eller vinterplats.

 

Fakturering görs två gånger per år. I april faktureras bryggplats, tilldelning av bryggplats, inträdesavgift, medlemsavgift för ny medlem, extra el-installationsavgift. I oktober faktueras vinteruppläggningsavgift, medlemsavgift för kommande år, övriga avgifter och avgifter som ej tidigare fakturerats. Isliggare faktureras fast avgift i förskott, elförbrukning efter avläsning.

Foto: Andreas Lindberg