Avgifter 2021

Dessa avgifter gäller från vårdebiteringen 2021. Ladda ned en kopia att skriva ut här. 

 
Medlemsavgifter mm
Inträdesavgift 250 kr
Medlemsavgift aktiv 350 kr
Medlemsavgift passiv 350 kr
Medlemsavgift delägare 350 kr
Bryggplats
Tilldelning av bryggplats 2 000 kr
Bryggplats per år 375 kr + 90 kr/dm av båtens bredd
Trailerplats sommartid 1 500 kr
Vinterplats
Vinterplats 375 kr + 100 kr/kvm, längd x bredd 100 kr/kvm
Isliggare 90 kr/dm av båtens bredd
Elström Avläst elkostnad + 0,25 kr/kwh Särskild taxa
Övrigt
Nyckel till klubbhus Deposition 250 kr
Nyckel till bastun på Ekskär Engångsavgift 200 kr
Vimpel 100 kr
Klubbhus
Hyra av klubbhus, möbler och porslin 600 kr
Hyra av klubbhus föreningsmöten 300 kr
Hyra av möbler (stolar, bord) till annan plats 300 kr
 Låneplatser
 Långtidslån bryggplats sommar 15 apr–15 okt  150 kr/dm v båtens bredd
 Långtidslån bryggplats vinter 16 okt–14 apr  Enligt avtal
 Kortttidslån  Dygnsavgift 100 kr

 ·

 O

 

Övriga avgifter
Förseningsavgift vid för sent betalad faktura 500 kr
Uteblivit från klubbarbete (arbetsplikt 2 ggr/år) 400 kr
Utebliven vakthållning ett pass, första året 800 kr
Utebliven vakthållning två pass, första året 1 600 kr
Utebliven vakthållning ett pass , andra året 1 200 kr
Utebliven vakthållning två pass, andra året 2 400 kr
Utebliven vakthållning två pass, tredje året *Se nedan

*Varje medlem med vinter- eller sommarplats är skyldig att göra två vaktspass varje år. 
År tre finns risken att man inte blir tilldelad en bryggplats. Styrelsen kan inte utesluta en medlem för utebliven vaktplikt, men bryggplatsen kan förverkas. Om man inte fullgör tre vaktplikter under en femårsperiod riskerar man att styrelsen beslutar att förverka bryggplatsen. 

Fakturering görs två gånger per år. I april faktureras bryggplats, tilldelning av bryggplats, inträdesavgift, medlemsavgift för ny medlem, extra el-installationsavgift. I oktober faktueras vinteruppläggningsavgift, medlemsavgift för kommande år, övriga avgifter och avgifter som ej tidigare fakturerats. Isliggare faktureras fast avgift i förskott, elförbrukning efter avläsning.

Foto: Andreas Lindberg