Avgifter 2023

Dessa avgifter gäller från vårdebiteringen 2024. 

 
Medlemsavgifter mm
Medlemsavgift båtplatsmedlem500 kr
Medlemsavgift stödjande500 kr
Medlemsavgift delägare500 kr
Bryggplats
Tilldelning av bryggplats2 000 kr
Bryggplats per år375 kr + 100 kr/dm av båtens bredd
Trailerplats sommartid1 700 kr
Vinterplats
Vinterplats på land375 kr + 110 kr/kvm, längd x bredd
Isliggare (vinterplats i sjön)375 kr + 100 kr/dm av båtens bredd
Elström medelpris dec, jan, feb + 0,25 kr/kwhSärskild taxa
Övrigt
Nyckel till klubbhusDeposition250 kr
Nyckel till bastun på EkskärEngångsavgift200 kr
Vimpel100 kr
Klubbhus
Hyra av klubbhus, inkl möbler och porslin600 kr
Hyra av möbler (stolar, bord) till annan plats300 kr
 Låneplatser
 Långtidslån bryggplats sommar 15 apr–15 okt 150 kr/dm v båtens bredd
 Långtidslån bryggplats vinter 16 okt–14 apr Enligt avtal
 Kortttidslån Dygnsavgift100 kr

 ·

 O

 

Övriga avgifter
Förseningsavgift vid för sent betalad faktura500 kr
Uteblivit från klubbarbete (arbetsplikt 2 ggr/år)400 kr
Utebliven vakthållning ett pass, första året800 kr
Utebliven vakthållning två pass, första året1 600 kr
Utebliven vakthållning ett pass , andra året1 200 kr
Utebliven vakthållning två pass, andra året2 400 kr
Utebliven vakthållning två pass, tredje året*Se nedan

*Varje medlem med vinter- eller sommarplats är skyldig att göra två vaktspass varje år. 
År tre finns risken att man inte blir tilldelad en bryggplats. Styrelsen kan inte utesluta en medlem för utebliven vaktplikt, men bryggplatsen kan förverkas. Om man inte fullgör tre vaktplikter under en femårsperiod riskerar man att styrelsen beslutar att förverka bryggplatsen. 

Fakturering görs två gånger per år. I april faktureras bryggplats, tilldelning av bryggplats, inträdesavgift, medlemsavgift för ny medlem, extra el-installationsavgift. I oktober faktueras vinteruppläggningsavgift, medlemsavgift för kommande år, övriga avgifter och avgifter som ej tidigare fakturerats. Isliggare faktureras fast avgift i förskott, elförbrukning efter avläsning.

Foto: Andreas Lindberg