Blankettservice

Här kan du ladda hem blanketter och dokument som du behöver. 
 

Anmälan till båtkön

Anmälan till båtkön sker via Lidingö Båtförbund (LBF).

Tidigare har den hanterats av Lidingö stad, Nu har man lagt om systemet så att det är webbaserat och ligger hos Lidingö Båtförbund. 
Se länken till LBF: http://www.lidingobf.se/index.php/batkoen
 

BBS Ordningsreglerklicka här.

BBS Stadgar kan du läsa här.
 

Anmälan om medlemskap, ändring av medlemsuppgifter, har du flyttat, bytt båt eller liknande? Anmäl det till styrelsen – klicka här.
 

Hur du haft inbrott i båten eller har din båt, trailer eller annat utsatts för skadegörelse?
Fyll i och skicka in båda dessa balnketter:
Blankett för anmälan till klubben här.
Blankett för incidentrapport till LBF här.
 

Avtal för isliggare, 2023-2024, klicka här (glöm inte att bifoga försäkringsbevis som visar att båten är försäkrad för att ligga i vattnet vintertid!)
Bilaga till avtal för isliggare, klicka här
 

Ansökan om trailerplats sommartid: maila till hamnkapten@bbslidingo.se