Lördagen den 27 april är det dags för sjösättning. Samtliga båtar på båda upplagen. Vi börjar kl 08.00 med stora kranen på Östra och lilla på Västra upplaget. Se till att vara med och hjälpa till hela dagen. Gå inte hem förrän du får tillåtelse av lyftledarna. 

Märk väl! Tänk på att märka upp ditt pallningsvirke (bockar och vaggor) med namn och tel nr (gärna mobilnr). Det gör det lättare vid framplockningen nästa höst. Dessutom är det bra att se vems båt det är när täckningen lossnar på vintern, så man lättare kan ringa och meddela.
 
Tilldelningen av bryggplatser är klar och kartor över de nya bryggplatserna finns i klubbhuset. Hamnkaptenen brukar göra en del omplaceringar av bryggplatser på grund av båtbyten. Av de sökande från Lidingö Stads småbåtskö erjuds ett fåtal plats i hamnen, beroende på tillgång. Meddelande kommer skickas av hamnkapten med e-post till dem som erbjuds bryggplats.
 
Vattnet är på vid alla vattenposter.
 
Bojekan/arbetsbåten sjösätts vilken dag som helst.
 
Vaktliggaren ligger framme i klubbhuset. 
 
Dagen innan sjösättning:
• Se till att ha en tamp i fören (10 meter)
• Se till att motorn går
• Ha åror i beredskap
• Se till att dyvikor och bottenpluggar är stängda.
 
Hjälp till. En båtklubb bygger på att alla hjälper till. Där för är det vikrtigt att du kommer i tid, hjälper till med andras båtar och är kvar under hela dagen. Om du till exempel vill måla ställen på kölen/botten som du inte kommit åt tidigare, ska du se till att färg och pensel/roller finns lätt tillgänglig och göra detta så snabbt som möjligt när båten lyfts.
 
Fika. Lidingö Breviks Sjöscouter brukar att hålla i försäljning av kaffe, korv och smörgåsar under sjösättningen.
 
Parkering. Från lördag morgon (sjösättningsdagen) måste kranarna kunna komma fram på vårt område och på vägarna i anslutning. Parkera så att du inte hindrar framkomligheten. Tänk också på att inte hindra utfarter till grannfastigheterna nära hamnen.
 
Säkerhet. Det finns risker när kranarna är i arbete, även om BBS anlitar lyftkranar som är väl underhållna och körs av erfarna förare så kan tillbud inträffa.
När ett tillbud inträffar sker det plötsligt och när man minst anar det. Står man fel placerad har man liten chans att hinna undan och allra minst hinna få undan hundar, barnvagnar och mormor och morfar ...innan det smäller.

En tumregel som man kan använda är om man ser kranarmen någon gång pekar mot sig själv och man gör bedömningen att den skulle nå fram till den plats där jag står om kranen stjälper är man på tok för nära.

En stor risk finns med hjullastaren som måste backa och svänga när den kör mellan upplagsytorna och kajen med hängande båtar. Föraren har begränsad sikt och ser dåligt nära maskinen.
Håll dig därför på betryggande avstånd från hjullastaren när den är i arbete.
Respektera regeln att endast de som lyftledarna kallar fram får närvara vid den båt som lyfts.

ARKIV
Här finns gamla artiklar från hemsidan. 
Observera att informationen i flera av artiklarna är inaktuell.

Dagen före sjösättning 2023

loading...

Sjösättning 29 april 2023

loading...

Dags för torrsättning

Inför torrsättningen måste du se till att ditt pallningsvirke/vagga/stöttning är i god kondition och att du har kilar och extra träbitar till hands. En stege till båten är också bra. Vaggor och stöttor ska vara nedskruvade till nedersta läget. Även om din båt ligger på samma plats som förra året finns det alltisd små skillnader i marken, som gör att man alltid måste justera stöttningen på plats.
Placeringen av vaggor och stöttor till rätt ställe kommer att ske under torrsättningen efterhand som båtarna tas upp och kranen backar tillbaka.

Torrsättningshelgen är den 14–15 oktober.
På lördagen den 14:e oktober klockan 08:00 börjar vi med torrsättningen på västra upplaget.
På söndagen den 15:e oktober klockan 08:00 fortsätter vi med östra upplaget.


Avsätt hela dagen för detta så att alla båtar kan få hjälp med stöttning när vi sätter ner båtarna på bockar eller vaggor. 

I fören fäster du en tio meter lång lina som lyftledarna använder för att rikta upp båten vid lyftet. Se till att du har koll på när det är din tur att lyfta så vi inte behöver stå och vänta på att din båt ska köras fram till kajen/bryggan.
 
Hjälp till. En båtklubb bygger på att alla hjälper till. Därför är det viktigt att du kommer i tid, hjälper till med andras båtar och är kvar under hela dagen. Båtklubben tillhandahåller en hullwasher som används för rengöring av båtbottnarna vid torrsättningen. 

Fika. Lidingö Breviks Sjöscouter brukar hålla i försäljningen av kaffe, korv och smörgåsar under sjösättningen.
Parkering. Från lördag morgon (första torrsättningsdagen) måste kranarna kunna komma fram på vårt område och på vägarna i anslutning. Parkera inte så du hindrar framkomligheten. Tänk också på att inte hindra utfarter till grannfastigheterna nära hamnen.
Säkerhet. Det finns risker när kranarna är i arbete, även om BBS anlitar lyftkranar som är väl underhållna och körs av erfarna förare så kan tillbud inträffa.
När ett tillbud inträffar sker det plötsligt och när man minst anar det. Står man fel placerad har man liten chans att hinna undan och allra minst hinna få undan hundar, barnvagnar och mormor och morfar ...innan det smäller.
En tumregel som man kan använda är om man ser kranarmen någon gång pekar mot sig själv och man gör bedömningen att den skulle nå fram till den plats där jag står om kranen stjälper är man för nära.

En stor risk finns med hjullastaren som måste backa och svänga när den kör mellan upplagsytorna och kajen med hängande båtar. Föraren har begränsad sikt och ser dåligt nära maskinen.
Håll dig därför på betryggande avstånd från hjullastaren när den är i arbete.
Respektera regeln att endast de som lyftledarna kallar fram får närvara vid den båt som lyfts.

Avmastning med mastkranen. Både manöverkabeln och el-kabeln är fast monterade, det behövs alltså inga lösa el- och manöverkablar. Manöverkabeln förvaras i det nya skåpet vid mastkranen. Var försiktig med manöverdosan och bär/lyft den inte i kabeln då den i värsta fall kan lossna och göra mastkranen obrukbar. 

Var snabb med att köra fram din båt när det är din tur, lika snabbt åker du från mastkranen när masten är nertagen. Masten skall vara förberedd för avmastning vid din bryggplats innan du kör fram till mastkranen. Båtar med tre vant på varje sida kan lossa två av dessa och ta bort sprintar vid bryggplatsen innan båten flyttas till mastkranen. Normalt kan en mast med bakåtsvepta spridare stå stadigt med bara toppvant och förstag. En mastheadrigg behöver normalt akter-, förstag samt toppvant. Kontrollera vad som gäller för just din båt.

När masten är nere så kör du bort båten innan du börjar med avriggningen. När du är klar hänger du tillbaka manöverkabeln i skåpet och släcker belysningen.
Ett tips: Underlätta för nästa avmastare genom att skjuta ut den rörliga Y-bommen efter dig. Då är risken att masten slår i mastkranen mindre när man angör Y-bommen.
Ett tips till: Hjälp den som är före så blir det snabbare din tur. Lista över mastplaceringen i maskjulet kommer att finnas uppsatt på hyllkanterna cirka 2-3 veckor före torrsättningen.

Den 29 april är det dags för sjösättning. Samtliga båtar på båda upplagen. Vi börjar kl 08.00 med stora kranen på Östra och lilla på Västra upplaget. Se till att vara med och hjälpa till hela dagen. Gå inte hem förrän du får tillåtelse av lyftledarna. 

Märk väl!
Tänk på att märka upp ditt pallningsvirke (bockar och vaggor) med namn och tel nr (gärna mobilnr). Det gör det lättare vid framplockningen nästa höst. Dessutom är det bra att se vems båt det är när täckningen lossnar på vintern, så man lättare kan ringa och meddela.
 

Tilldelningen av bryggplatser brukar var klar senast två veckor före sjösättning och de nya bryggplatserna kommer att anslås då på anslagstavlan vid klubbhuset. Hamnkaptenen brukar göra en del omplaceringar av bryggplatser på grund av båtbyten. Av de sökande från Lidingö Stads småbåtskö erjuds ett fåtal plats i hamnen, beroende på tillgång. Meddelande kommer skickas av hamnkapten med e-post till dem som erbjuds bryggplats.
 

Nya medlemmar kommer att kallas till informationsmöte i maj (se kalender på första sidan).
 

Vattnet kommer att släppas på vid klubbhusets utvändiga vattenposter så snart som nattfrosten släpper sitt grepp.
 

Bojekan/arbetsbåten sjösätts när isen gått upp.
 

Vaktliggaren läggs ut i klubbhuset i god tid innan vaktperioden börjar och det anslås på hemsidan. 
 

Dagen innan sjösättning:
• Se till att ha en tamp i fören (10 meter)
• Se till att motorn går
• Ha åror i beredskap
• Se till att dyvikor och bottenpluggar är stängda.
 

Hjälp till. En båtklubb bygger på att alla hjälper till. Där för är det vikrtigt att du kommer i tid, hjälper till med andras båtar och är kvar under hela dagen. Om du till exempel vill måla ställen på kölen/botten som du inte kommit åt tidigare, ska du se till att färg och pensel/roller finns lätt tillgänglig och göra detta så snabbt som möjligt när båten lyfts.
 

Fika. Lidingö Breviks Sjöscouter brukar att hålla i försäljning av kaffe, korv och smörgåsar under sjösättningen.
 

Parkering. Från lördag morgon (sjösättningsdagen) måste kranarna kunna komma fram på vårt område och på vägarna i anslutning. Parkera inte så du hindrar framkomligheten. Tänk också på att inte hindra utfarter till grannfastigheterna nära hamnen.
 

Säkerhet. Det finns risker när kranarna är i arbete, även om BBS anlitar lyftkranar som är väl underhållna och körs av erfarna förare så kan tillbud inträffa.
När ett tillbud inträffar sker det plötsligt och när man minst anar det. Står man fel placerad har man liten chans att hinna undan och allra minst hinna få undan hundar, barnvagnar och mormor och morfar ...innan det smäller.

En tumregel som man kan använda är om man ser kranarmen någon gång pekar mot sig själv och man gör bedömningen att den skulle nå fram till den plats där jag står om kranen stjälper är man på tok för nära.

En stor risk finns med hjullastaren som måste backa och svänga när den kör mellan upplagsytorna och kajen med hängande båtar. Föraren har begränsad sikt och ser dåligt nära maskinen.
Håll dig därför på betryggande avstånd från hjullastaren när den är i arbete.
Respektera regeln att endast de som lyftledarna kallar fram får närvara vid den båt som lyfts.
 

Torrsättningen klar

Tack alla tappra medlemmar som hjälpt till under torrsättningen.
Lördagen var rekord i snabbhet men söndagen blev motsatsen, mycket på grund av av nya båtar, bockar och vaggor, men jag är tacksam för att så många var kvar till slutet.
Tack!
Hamnkapten

Klubbträffen på Ekskär

Den 10 september hade vi klubbträff på Lidingös klubbholme Ekskär. Vi var sex stycken tappra, fyra som kom ut redan på fredagen, som umgicks och hade trevligt med bastu och middag i styrhytten. Vi hade ingen sol, det var lite blåsigt men det var skön temperatur (både innanför och utanför västen).
Vi hoppas att fler dyker upp nästa år!
 

Rapport från höstmötet

Den 8 november hölls höstmöte i klubhuset.
Först höll vi ett formellt möte med informationspunkter om vad som hänt och kommer att hända i hamnen. Bland annat berättade styrelsen om de energisparande åtgärder som vi börjat arbeta med. Sammanlagt har vi sparat 2500W på LED-belysning i klubbhjuset och på kajerna. Sjösättningsdatum blir den 29 april. Klubbarbete den 18 april respektive den 9 maj.
Efter det formella bjöd klubben på varmkorv och därefter höll Jesper Sannel från Hydrographica ett föredrag om deras specialsjökort och om Sjöfartsverkets nya kort, som innehåller flera hundra grund som inte finns med, är feldjupsatta eller felplacerade. Dessutom finns det mängder av undervattensstenar som är märkta som bränningar och bränningar som står som undervattensstenar, samt stenar och bränningar som inte finns i verkligheten. Mycket intressant.
Här finns protokollet att ladda hem
 

Ägare efterlyses

Denna båt ligger i Breviks Båtsällskap, men tillhör inte någon medlem. Klubben har hört sig för hos polisen om den är stulen, men det verkar inte så. Båten är låst, så man kommer inte in i den, för att leta reda på ägaruppgifter. Snart kommer vintern och hamnen kan frysa till is. Då får klubben ett problem på halsen. Därför efterlyser man en ägare som kan ta hand om båten innan det är för sent. Båten ser ut att vara en Bayliner 2550 Saratoga från 1980-talet. Om du känner igen båten och/eller känner till ägaren, hör av dig till ordf@bbslidingo.se

Att masta på och av

För seglare och framförallt för dig med hög mast som har dubbla vantspridare.
Nu finns ett nytt hjälpmedel för att lättare kunna masta av och på. Det är en så kallad "Smartsling", som gör att du kan lyfta masten med en fästpunkt mellan spridarna och även få dit och bort slinget utan att klättra upp i masten. Material och instruktion finns i ett av de låsta skåpen vid mastkranen. Eller ladda hem instruktionen här.
Ladda hem instruktion för smartsling (för dig som har dubbla spridare) här.

På lördagen den 8:e oktober klockan 08:00 börjar vi med torrsättningen på västra upplaget.
På söndagen den 9:e oktober klockan 08:00 fortsätter vi med östra upplaget.

Avsätt hela dagen för detta så att alla båtar kan få hjälp med stöttning när vi sätter ner båtarna på bockar eller vaggor. 
Förbered din egen båt med en lång tamp i fören så att vi kan hålla båten i rätt riktning när kranen svänger runt den.
Se till att du har koll på när det är din tur att lyfta så vi inte behöver stå och vänta på att din båt ska köras fram till kajen/bryggan.

Gå eller stå inte i kranarmens längriktning, om den välter så når den långt och den är tung!
Se till att hålla barn och övriga vänner, som inte hjälper till, långt från kran och båtar.

Glöm inte att vi först har klubbarbete på tisdagen den 27:e september då vi tar fram bockar och vaggor.  MÄRK UPP MATERIALET TYDLIGT MED NAMN OCH PLATS (ÖSTRA eller VÄSTRA) så hamnar de förhoppningsvis på rätt upplag från början.
Årets placering av båtarna kommer att mailas ut i god tid innan torrsättningen. Det har skett en del förändringar mot föregående år.

VIKTIGT! För er med trailerbåtar som ska stå utanför båtar på bock/vagga, placera inte er trailer på plats innan alla andra båtar har lyfts på plats!

Med vänliga hälsningar

Hamnkapten.

Mejl till styrelse och funktionärer

Nu fungerar mejlsystemet som vanligt igen. Du når styrelse och funktionärer med nedanstående epost-adresser. Använd gärna dessa, så når du rätt person, även när nya personer tillsatts. 
Ordförande Kjell Johnsson ordf@bbslidingo.se
Vice ordförande John Johnsson viceordf@bbslidingo.se
Hamnkapten Anders Janesten hamnkapten@bbslidingo.se
Vice hamnkapten Pelle Löfstedt vicehamnkapten@bbslidingo.se
Kassör Torgny Wingbro kassor@bbslidingo.se
Sekreterare Gerda Woxén sekr@bbslidingo.se
Materialförvaltare Janne Jarelius material@bbslidingo.se
Miljöansvsarig Sören Eriksson miljo@bbslidingo.se
Inforamtion Andreas Lindberg info@bbslidingo.se
Stugfogde John Johnsson fogde@bbslidingo.se
Valberedningens ordf Thomas Johansson thomas.johansson@lg-ingfirma.se

C-kajen renoverad

Foto: Johan Ahlbom Foto: Johan Ahlbom

Reoveringen av C-kajen blev klar före sjösättningen. De rostiga gamla balkarna byttes ut och nytt trädäck lades.  

Detta arbete är inget som BBS behöver betala för, Lidingö stad äger bryggorna och står också för underhållet. Prioriteringen av vilka bryggor som ska renoveras på Lidingös alla båklubbar görs genom Båtrådet. 

Närmaste projekt på gång i hamnen är sjösättningsrampen som ska renoveras.
Vi kommer att ta in pris för vad det kan kosta. Vi har också hört med staden om de kan vara med och betala med tanke på att rampen används av bland annat brandkåren. 
 

Foto: Pelle Löfstedt
Foto: Pelle Löfstedt

Se Lars G Karlssons film från torrsättningen 2021. Klicka på bilden, eller klistra in denna länk i din webläsare: https://vimeo.com/630356037

OBS! Klubbarbete lördag den 16 oktober kl 10.00 med torrsättning av Y-bommar, mm. 

Torrsättning 2021

Sjösättning i kyla och snö 24 april

Sjösättningen gick även i år utan problem eller incidenter. Vi började kl 08.00 och var klara kl 14.45. Det var kallt och ruggigt, men ändå hade många medlemmar glada miner. Inget regn, men några snöflingor kom framåt eftermiddagen.

Se Lars G Karlssons fina bildspel här nedan. 
 

loading...

Bottenrensning i hamnen


Under söndagen den 10 januari tog åtta dykare från föreningen ”RenaMälaren” årets första dopp i Breviks Båthamn. Syftet var att rensa botten från skräp, som hamnat där ofrivilligt eller med avsikt.

Föreningen har under flera år genomfört regelbundna dykningar vid olika båtklubbar och vid kajer och hamnar runt Stockholm. Senast kunde Lidingö Nyheter berätta om dykningarna i Bosön i november.

Dykjobbet i Brevik utfördes av åtta dykare, sex grabbar och två tjejer, som professionellt kammade av hela bottenytan i hamnen. På land stod ett 20-tal medhjälpare och bistod med säkerhetslinor och mottagning av ”fynden”. Det visade sig dock vara svårt att hitta allt som under åren tappts överbord, då det lösa slamlagret uppgick till över en meters tjocklek (!).

Men efter några timmars sökande hade ”fynden” ökat kraftigt i antal. I hamnen fiskades upp ett stort antal bildäck (använda som fendrar), 4–5 bilbatterier, en propeller, glasflaskor, fendrar, båtkapell, båtmattor och mycket annat smått och gott. Det mesta är förmodligen tappat i sjön av misstag eller har blåst i sjön, dock med undantag av båtbatterierna som kan ha ”tappats” på väg iland.

Dykningarna fortsatte utanför ångbåtsbryggan, nu utanför båtklubbens område. Här fanns de stora och lite spektakulära grejorna. Varuburar, kundvagnar, en cykel samt en del lämningar från troliga rån och stölder; en sedelbox, en kassaskåpsdörr och gott om revolverammunition! Även en bil hittades, som dock inte bärgades.

Att frakta bort det miljöfarliga avfallet kostade betydligt mer än vad vi hade räknat med. Vi försöker nu får Lidingö stad att vara med och betala för skräpet, eftersom den större delen kom från dykningarna utanför ångbåtsbryggan. 
 

Föreningen Rena Mälaren startade för 2 ½ år sedan. Initiativtagare var Fredrik Johansson, som berättar:
Vi har tagit upp 16 ton båtbatterier, 15 ton elscotrar och 55 ton andra sopor. Runt 200 personer är engagerade i arbetena. Målet är att bl a få upp gifter i form av blybatterier och däck, vilka är starkt cancerogena. Bildäck beräknas stå för 50 % av mikroplasterna i haven.
Breviks Båtsällskap skänkte 10 000 kr till föreningen i samband med dykningarna.

Fynden från båthamnen och ångbåtsbryggan varierade kraftigt. Inne i hamnen bärgades många miljöfarliga bildäck och 140 kg båtbatterier, och utanför hamnen vid ångbåtsbryggan fanns varuburar, kundvagnar, en cykel, en uppbruten kassaskåpsdörr, en sedelbox och gott om revolverammunition.

Ett bra samarbete krävs mellan dykare och landpersonal för att allt ska fungera, snabbt och effektivt.

Flitens lampa lyser

Hamnkapten Anders Janesten (till höger) och vice hamnkapten Pelle Löfstedt ser till att Hullwashern blir tömd på vatten, fylld med glykol, filtren tas bort och maskinen vinterförvaras. Foto: Sten Edholm

Torrsättning utan större bekymmer

Lasse Brötell "drar" iland en Bertram på Västra upplaget på lördagen.
Lasse Brötell "drar" iland en Bertram på Västra upplaget på lördagen.

Alla båtar på land! (förutom de som tar upp sina båtar själva och några isliggare). Årets torrsättning gick utmärkt. Lörsdag i regn och söndag i sol. Den nya kranfirman skötte sig utmärkt och samarbetet fungerade fint. Här några bilder av Andreas Lindberg. 

Jonas Wahlström och Pelle Löfstedt var lyftledare.
Jonas Wahlström och Pelle Löfstedt var lyftledare.
Andreas Lindbergs Bavaria 32 på land för första gången på fem år. Hon har varit isliggare de senaste åren.
Andreas Lindbergs Bavaria 32 på land för första gången på fem år. Hon har varit isliggare de senaste åren.

Så undviker du stölder

Bilder från LBK februari 2019.
Bilder från LBK februari 2019.

Styrelsen har varit i kontakt med Sjöpolisen Nacka. De berättar att antalet båtstölder och stölder ur båtar har gått ned under året, på grund av pandemin. Det finns dock ingen färdig statistik att tillgå. 
De flesta stölder sker på vintern och ofta i mörker, men även under dagtid. Främst är det utombordare som stjäls. Knappast några drev eller underhus stjäls längre. De mest attraktiva motorerna är Yamaha, Suzuki, Mercury och Honda. Larm hjälper, annars är det mest effektiva att ta bort drevet och kåpan. En ny kåpa kostar mycket att skaffa. Sätt en sopsäck över motorn istället, så blir plötsligt motorn helt ointressant att stjäla. Spårsändare kan också vara bra, men många tjuvar vet hur man kopplar ur dem. Vi hoppas på en lugn vinter utan påhälsning. Vår vaktgång hjälper säkert. I år har inga tillbud skett i hamnen. 

I väntan på torrsättning...

Ett bildspel av Lars G Karlsson från oktober 2020. 

loading...

Brevikshamnen från luften

Så lugnt och fridfullt det är i hamnen. Bilden tagen av Hampus Trotzig med hjälp av en drönare . Som synes är mastkranen nedmonterad på denna bild, men den nya har ännu inte kommit upp.
 

Integritetspolicy

Brevik Båtsällskap strävar efter att alla medlemmar och de som söker medlemskap i BBS ska känna sig trygga i att den personliga integriteten respekteras och att alla personuppgifter som lämnas till BBS behandlas korrekt. Detta innebär bland annat att varje medlems personuppgifter enbart används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst, spridning eller förstörelse.
Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 har BBS tagit fram en integritetspolicy, som finns att läsa här
I samband med detta finns nya ordningsregler och stadgar från 2018.
 

Torrsättning 10-11 oktober 2020

Hamnkaptenen håller just nu på att placera ut alla båtar på land så att de som önskar kan få en plats. Men i år är det fullt inga fler får plats. Men först har vi framplockning av bockar tisdagen den 29 september kl 18.00. OBS! Alla medlemmar ska märka sina bockar och annat uppläggnings-material med namn och telefonnummer samt upplag (östra eller västra) innan dess, så att man vet vilket område materialet hör till. 

Torrsätttning lördag–söndag 10–11 oktober, med början kl 08.00. Var på plats redan från början. Scouterna säljer kaffe, bullar, smörgås och korv. 

Klubbarbete lördag den 17 oktober med torrsättning av Y-bommar, mm. 

OBS! I år kommer inga båtar att kunna använda mobilkranen för att masta av. All avmastning sker med den nya mastkranen. Djupet är tillräckligt för alla båtar, men mitt i hamnbassängen finns några gamla bojstenar som vid lågvatten kan utgöra en fara för djupgående båtar. Håll kurs utmed y-bommarna, så kommer det gå bra. 

Läs mer här: Om torsättning

Kran lyfter kran

Mastkranen har gjort sitt. Rostangreppen gjorde att alternativen stod mellan att slipa och måla den på nytt, eller byta ut den. Mastkranen kom till klubben på 1940/50-talet (vi vet inte säkert) och styrelsens beslut blev att byta ut den mot en ny kran.

Så fredagen före torrsättningen passade man på att utnyttja mobilkranen, genom att mastkranen monterades ner och mobilkranen fick lyfta bort den.

I vår kommer en ny kran i galvaniserat stål att ersätta den gamla. Den nya kranen mäter 15 meter och kostar 250 000 kr + arbete (fundament etc). Vi räknar med att den nya kranen kommer att komma på plats till sjösättningen, så man kan utnyttja mobilkranen igen. Men kraenen kommer att få en ny plats (se artikeln om drönarbilden ovan).
Foton: Torgny Wingbro och Ulf Norhammar.

Årets sjösättning gick med rekordfart!

Från förra årets sjösättning. Foto: Lars G Karlsson Från förra årets sjösättning. Foto: Lars G Karlsson

Den 26 april kl 15.00 (två timmar försenat) påbörjades sjösättningen av större båtar på östra delen av Östra upplaget och vi var klara ca 18:00, inklusive påmastning.
Den 27 april sjösattes resterande båtar på östra samt båtarna på västra upplaget. Klockan 14:00 var alla båtar sjösatta, nytt rekord!
Förutom en båt med startproblem och en båt som läckte in vatten på grund av en öppen kran så var det inga incidenter.
Att det gick extra fort i år berodde nog på att det var stor uppslutning från medlemmarna från morgon till kväll.
 

Frihavnsordningen

Breviks Båtsällskap gick som första båtklubb på östkusten med i den danska Frihavnsordningen, vilket är en sammanslutning av båtklubbar som upplåter sina lediga platser till varann. Nu har vi gått ur. 

Så här fungerar det:

Att vara med i Frihavnsordningen kostar endast 50 kr. Debiteringen sker på höstfakturan. Av klubbens sekreterare får du en dekal som du ska fästa väl synligt på båten. När du lämnar hamnen en längre tid markerar du din bryggplats med en grön lapp (finns att hämta i den vänstra postlådan vid ingången till klubbhuset), den gröna lappen fyller du i med tuschpenna, med det datumet som du återkommer med din båt. Sedan knyter du fast den gröna lappen på y-bommens högra sida (vänster sett från bryggan). När gäster kommer till vår hamn kan de se vilka platser som är tillgängliga. När du besöker en annan hamn som är med i Frihavnsordningen kan du ligga på en ledig plats utan kostnad. 

För att kunna använda frihamnarna gäller följande regler

1. Båt som ingår i avtalet kan ligga avgiftsfritt som gäst i upp till tre dygn. För uppehåll däröver betalas den i hamnen gällande normala hamnavgiften för gäster.

2. Alla hamnar, klubbar, båtlag och övriga sammanslutningar, oavsett medlemskap i en huvudorganisation eller inte, kan ansluta sig till Frihamnsordningen och denna omfattar endast båtägare som har betalt båtplatshyra i hemmahamnen.

3. Båtar som omfattas av avtalet skall föra FH-dekal vilket förnyas varje år, FH-dekalen skall placeras på ett för hamnmyndigheten lätt synligt ställe. Kvitto på betald båtplatshyra i hemmahamnen skall på begäran kunna uppvisas för hamnmyndigheten där uppehållet sker.

4. FH-avtalet kan endast användas i samband med semester eller nöjessegling och får inte användas som "parkeringsplats". För att undvika missförstånd skall hamnmyndigheten där uppehållet sker underrättas om båten lämnas mer än ett dygn. Hamnmyndigheten avgör i så fall enväldigt om hamnavgift skall betalas.

5. Överlåter en båtägare i en hamn ansluten till Frihamnsavtalet sin båt under säsongen till en ägare i en icke ansluten hamn är den tidigare ägaren skyldig att avlägsna FH-dekalen senast vid överlåtelsen.

6. De deltagande hamnarna, klubbarna, båtlagen och övriga sammanslutningar är skyldig att informera alla sina båtplatsinnehavare som ingår i Frihamnsavtalet om gällande regler och om avtalets omfattning genom att offentliggöra listan med anslutna medlemmar, hamnar och karta över dessa.

7. Ifall en sammanslutning uppdagar att en annan deltagande sammanslutning i avtalet missbrukar denna genom att ex. lämna ut FH-dekaler till andra än sammanslutningens medlemmar skall Skive Havn omgående underrättas.e-mail FH@skivesoesportshavn.dk eller på telefon: 26258564 Uteslutning ur "Frihavsordningen" kommer i sådana fall att äga rum.

Läs mer på www.skivesoesportshavn.dk/frihavnsordningen

Torrsättningen gick bra

Torrsättnignen den 13-14 oktober gick (som vanligt) bra. 
Här kan du se bilder som Lars G Karlsson har tagit. 
 

Höstmöte med digitala sjökort

22 november hölls höstmöte i klubbhuset. Föreläsare var Lars Granath från Hydrographica, som berättade om digitala sjökort och de faror som finns när man navigerar efter dessa. Föredraget var mycket uppskattat. Uppskattat var också den obligatoriska gulasch-soppan och därtill tårta som medlemmen Friedrich Mair bjöd på. 
Därefter vidtog det ordinarie höstmötet. 
Styrelsen kunde berätta att klubben planerar att byta mastkranen mot en ny och samtidigt undersöka möjligheterna att muddra vid mastkranen så även de större och mer djupgående båtarna kan masta av och på där. Det gör att vi inte behöver nyttja mobilkranen, vilket är dyrt för klubben. En ny mastkran kostar 250 000 kr + arbete, vilket kan bli lika mycket. 
Styrelsen kunde också berätta att vi går ur Frihavnsordningen, eftersom besökande båtar under sommaren ställt stora krav på service, som vi inte kan tillhandahålla. 
Mötet klubbade en ny ändamålsparagraf i stadgarna. 
Mastskjulets tillbyggnad är nu klar och kostnaderna höll sig inom budget. 
Påpekades också att fler medlemmar bör finnas på plats före kl 08.00 vid sjö- och torrsättning, samt i slutet av dagen. 

Toatömning i Käppala
Från och med 2016 finns en toatömningsstation i Käppala båthamn. Breviks Båtsällskap är med och betalar kostnaderna för installation och drift. Därför kan du som medlem nu tömma din toatank enkelt och bekvämt hos vår grannhamn. Du finner den längst ut på B-bryggan (bryggan mitt i Käppalahamnen). Angöring sker långsides på östra sidan. Bottentvätt 
För att slippa bottenmåla båten och för att göra vår miljö en tjänst så kan du använda dig av alternativet att bottentvätta i stället. 

Bosö Båtklubb har investerat i en ny tvätt som tar större båtar än andra tvättar och tillämpar självbetjäning. Läs mer på Bosö Båtklubbs hemsida:
http://www.bosobk.se/index.php/sv/borsttvaetten

Det finns fler båtbottentvättar, bland annat i Fisksätra. Den kostar mer, men ligger ju närmare
.
Tvätten i Islinge är inte igång. 
https://boatwasher.se/karta/

Frihavnsordningen
Dansk/English/Deutsch version & Karta/map/Karte (pdf)
Breviks Båthamn är som enda båtklubb på Östkusten med i Frihavnsordningen. Medlemmar i klubbar som är med får ligga kostnadsfritt i varandras hamnar i upp till tre dygn.
På anslagstavlan vid klubbhuset i vår hamn finns utförligare information. I en brevlåda på klubbhuset finns kartor och instruktioner.  Läs mer här.

Markera din lediga plats
Du som är medlem i Breviks båtsällskap bör anmäla när du inte har båten i hamnen. Det gör du här.

Länk till Frihavnsordningen här. 
 

Vi har uppdaterat miljöpolicyn efter att Lidingö stad gjorde sin miljöinspektion i maj 2017. Staden har mjukat upp sina rekommendationer något. Nu finns en rad med olika bottenfärger som är godkända av Kemikalieinspektionen, bland annat. 

Läs mer här. 

Miljöpolicy

Foto: Andreas Lindberg Foto: Andreas Lindberg

Avloppsarbeten från Telegrafberget till Breviks båthamn pågår just nu.

Den sista etappen, från ångbåtsbryggan till pumphuset påbörjdes i maj  och beräknas fortsätta in i juli månad. 

    Ledningarna är två 16 cm-rör, så det är inte så stora saker. Det kommer att vara tryckledningar. All mark kommer att återställas och vara tillräckligt stabil för kranbilar och annat. Sträckan utmed Seglarvägen blir också asfalterad. 

Avloppsarbeten  i hamnen

Tömning av spillvatten, glykol etc
Vi måste tänka på miljön. Därför får du inte släppa ut kylvatten, spillvatten, olja, bränsle etc på marken. Samla det i en hink. Miljöfarlig vätska lämnas på Stockby Returpark.

Till seglare med mast i mastskjulet
Var vänlig märk er mast tydligt. Mastplatsen som du tilldelats finns angivet på medlemsavtalet. Glöm inte att medddela om du inte längre behöver platsen. 

Till alla med båt på uppläggningsytorna
Se till att era bockar är ordentligt märkta med namn och telefon, så att båtägaren snabbt kan kontaktas om täckning blåst loss eller om något annat hänt med båten under vintersäsongen.

Till ägare av jolle i bockgården
Alla jollar måste vara tydligt märkta med ägarens namn och telefonnummer.
 

Sjösättning

 från en kranförares perspektiv

Så här ser en sjösättning ut från förarhyttten. 

Hytten har glasrutor runt omkring. Till vänster en bild rakt upp från förarplatsen. För att styra lyftarmen i sidled, lyft och sänk använder kranföraren två små joy-sticks. Det krävs många års träning innan man blir rikigt bra. Vår kranförare har hållt på sedan 1980-talet. 

Kranföraren har till sin hjälp en kamera med bildskärm i hytten. Kameran sitter högst upp i teleskoparmen, den visar exakt var båten befinner sig och vad som finns runt omkring. Bilden går att zooma in. Detta är bara en extra hjälp, berättar kranföraren. 

Den 28 april sjösatte båda upplagen i vackert väder. Allt gick bra och fortare än vanligt. 

Klicka här om du vill se en film från när Ulf Norhammars båt Gita går i sjön (länk till Youtube).  
 

Den 27 april sjösattes de stora segelbåtarna (och två motorbåtar) längst ut på Östra upplaget i blandat regn och sol. 

Klicka här för att se ett bildspel av Lars G Karlsson från fredagen. 

Pengarna i sjön?

I arrendeavtalet med Lidingö Stad betalar klubben för de båtar som ligger vid kajerna både sommar och vinter.
Alla båtar som ligger i sjön, vid kajerna under tiden 1 december–
31 mars kommer att debiteras som isliggare, oavsett om man tecknat avtal med klubben eller inte. Detta, eftersom Lidingö Stad gör kontroller och räknar hur många båtar som ligger i hamnen, även på vintern. Isliggarna som skrivit avtal med klubben har tillgång till el, som de debiteras särskilt för.  

Snart dags för torrsättning. 
Läs igenom vad som gäller här. 

Lördag 14 oktober kl 08.00
Torrsättning västra upplaget. Du är skyldig att vara kvar tills alla båtar är uppe.
Avmastning av stora segelbåtar vid östra efteråt. Dessa kallas separat. 

Söndag 15 oktober kl 08.00
Torrsättning östra upplaget. Du är skyldig att vara kvar tills alla båtar är uppe.

Till alla seglare:
Som ni alla vet har vi problem med vinterförvaringen av masterna. Masterna tenderar att bli längre för varje år. Därför genomför vi nu en omorganisation i mastskjul och under pressarna utanför. Vi ber dig meddela oss mastens längd och tidigare tilldelad plats/utnyttjad plats. Sist men inte minst, ska masterna vara tydligt märka med namn och tel.nr. Vi emotser era svar snarast möjligt till sekr@bbslidingo.se snarast..

Statistik

Årets statistik. Det är fem år sedan vi tog fram den sist. Två tydliga trender kan konstateras; klubben har fått fler båtar, varav en större andel motorbåtar (6 procentandelar) och betydligt fler tunga båtar, det vill säga över 4 ton. Den katagorin har ökat med över det dubbla. Vi kan också konstatera att antalet medlemmar ökat med 8 procent. Det är främst de passiva (vanligtvis "Bommedlemmar") som tillkommit; 84 mot tidigare 65 st. Övriga förändringar är mindre. 

Frihavnsordningen
Dansk/English/Deutsch version & Karta/map/Karte (pdf)
Breviks Båthamn är som enda båtklubb på Östkusten med i Frihavnsordningen. Medlemmar i klubbar som är med får ligga kostnadsfritt i varandras hamnar i upp till tre dygn.
På anslagstavlan vid klubbhuset i vår hamn finns utförligare information. I en brevlåda på klubbhuset finns kartor och instruktioner.  Läs mer här.

Markera din lediga plats
Du som är medlem i Breviks båtsällskap bör anmäla när du inte har båten i hamnen. Det gör du här.

Länk till Frihavnsordningen här. 
 

En fin sjösättning

Den 29 april blev det sjösättning för både Östra och Västra upplaget. Några större segelbåtar och ett par motorbåtar ytterst på Östra gick i dagen innan. Allt gick bra och nu är båtarna äntligen i sjön!
Här finns fler bilder från sjösättningen. 
 

Foto: Lars G Karlsson
Foto: Lars G Karlsson

Gratis båtplats i sommar?

BBS är ansluten till den danska sammanslutningen Frihavnsordningen. Det innebär att de medlemmar i BBS som anmält att de vill köpa en årsdekal kan ligga avgiftsfritt upp till 3 dygn i de hamnar som är med i Frihavnsordningen. De flesta hamnar som är med finns på syd- och västkusten, Tyskland samt i Danmark. Kontakta klubbens sekreterare Gerda Woxén så kan du sedan hämta din årsdekal i klubbhuset. Avgiften 50 kr debiteras på fakturan i höst.

Markering av ledig bryggplats
Frihavnsordningen medför också att BBS kan få besök av gästande båtar. De får då ligga vid bryggplatser som markerats med en grön skylt. Det betyder att alla medlemmar, även de som inte köper en årsdekal, får markera att deras bryggplats är ledig. Enda kravet är att djupet vid din plats måste vara minst 1,5 m.

När du lämnar hamnen en längre tid så är det tacksamt om du markerar din bryggplats med en grön markeringslapp. Lappen finns att hämta från den i den vänstra postlådan vid ingången till klubbhuset.

Den gröna lappen fyller du i (med tuschpenna) det datum som du planerar att återkomma med din båt. Efter att du fyllt i ankomstdatum på den gröna lappen, knyter du fast den på y-bommens högra sida (sett från sjön) vid fästet mot land. När du kommit hem igen, lägger du tillbaka den gröna lappen i postlådan och stryker datumet.

Torrsättning med ny tvättmaskin

Torrsättningen den 8-9 oktober gick fint. Nytt för i år var den nya "tvättmaskinen", en så kallad "Hull washer" som användes båda dagarna till drygt 100 båtar. Det är den första maskinen i Stockholm som används (vad vi vet).

I stort fungerade det bra. Vi samlar nu in de lärdomar vi kan dra från användningen för att förbättra funktionerna till nästa år. 
Som första båtklubb på Lidingö kan vi nu erbjuda helt miljövänlig rengöring på land.
 
Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt
förmedlade av länsstyrelsen i Stockholm.

 

Tilldelning av årets bryggplatser

Jag har nu gått igenom båtkön med 267 stycken sökande till Breviks Båtsällskap.
Sex stycken har tilldelats plats i år. Dessa har kötid från 2006 till 2008, dvs 9-11 års kötid.
De tilldelade bryggplatserna har en bredd för båtar som är max  2,60 m breda.

De 261 sökande som inte har tilldelats bryggplats uppfyller minst ett av följande kriterier:
• Bor inte i Brevik/Högberga-området.
Dessa lokala begränsningar framgår enligt "Lokala begränsningar" som finns anslaget på Lidingö Båtförbunds hemsida (tidigare på Lidingö Stads hemsida).
Karta över Brevik/Högberga-området med dess yttre gränser


• Båten är för tung, bred eller lång för årets tillgängliga platser
• Önskar ingen plats i år
• Kötiden är inte tillräckligt lång (andra har kortare kötid)
• Inte angett något mått på sin (tilltänkta) båt.

Här kan du se statistik över bryggtilldelningen på Lidingö de senaste nio åren.

Med vänliga hälsningar
Hamnkapten

Tack för en fin sjösättning

Andreas Lindbergs Contest 29 som legat i hamnen sedan 1968 sjösattes för sista gången. Nu är den såld och ska seglas till ny hemmahamn i Barcelona. Andreas Lindbergs Contest 29 som legat i hamnen sedan 1968 sjösattes för sista gången. Nu är den såld och ska seglas till ny hemmahamn i Barcelona.

Sjösättningen 2016 gick åter igen mycket bra. Detta tack vara våra duktiga lyftledare och vaksamma och hjälpsamma medlemmar. Vädrets makter var i stort sett med oss, även om någon lättare regnskur drog förbi. Servering av kaffe, dryck, varm korv och smörgåsar i Scouternas regi fungerade utmärkt. 
Inga olyckor inträffade. Endast en medlem ramlade i vattnet. 

Här finns fler bilder från sjösättningen. 


2017
Vaktliggaren klar
Passa på att boka upp diig för årets vaktpass. Vaktliggaren ligger i klubbhuset.
Du ska göra två vaktpass per båt och säsong. Du kan välja att gå med en familjemedlem eller vän och på så sätt avverka båda passen på en natt. Alternativt letar du upp en medlem som inte har någon att gå med, så bokar ni två datum. Se efter lista på ensamvargar i vaktlistan eller på anslagstavlan i klubbhuset. 
 

Nu är klubbhuset renoverat

Våren 2016. Renoveringen av klubbhuset är nu klar. Nytt golv, nytt kök, ny dusch, nya sittdynor, gardiner, målat och fixat. Kom ner och  se själv!

Bord och korgstolar från IKEA monteras ihop.
Bord och korgstolar från IKEA monteras ihop.

Paviljongen är nu klar

Slutstrykning av taket 5 maj. Slutstrykning av taket 5 maj.

2016. Båtklubben har tagit på sig frivilligt arbete med att skrapa och måla väntpaviljongen. Lidingö stad står för materialkostnaderna. 
Stort tack till alla medlemmar som var med och hjälpte till (vi kan ha missat ett par namn):
Johan Ahlbom
Andreas Lindberg 
Anders Dahlqvist
Anders Birkeland
Björn Lindskog
Bertil Österlind
Mattias Österlind
Thomas Johansson
Agneta Fjaestad
Nisse Gawell
Jon Gawell
Nille Malmer
Åke Johansson
Magnus Strand
Mikael Gullström
Leif Salomonsson
Arne Kvarnström

Forskningsprojekt om bottenfärg

2016. 60 båtar i hamnen har blivit utvalda att undersökas i ett forskningsprojekt från Stockholms Universitet. Det är Britta Eklund och Matz Norling från Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) som leder projektet.

En dag i mars 2015 utfördes den praktiska delen av forskningen. Cirka 60 båtar har undersökts. Varje stor båt mättes i sex punkter, mindre båtar i fyra punkter.

 

Det som mäts är mängden av metallerna koppar, zink och tenn per ytenhet. Mätningen utfördes med en röntgenfluorescensanalysator.

Forskarna hittade ganska många båtar som har mer eller mindre höga halter av tenn, vilket visar att båten någon gång målats med särskilt giftig TBT-färg. 

Båtarna som har undersökts är avidentifierade, så forskarna inte kan koppla båt till ägare. Klubben har dock en lista så att de båtar som har höga värden kan åtgärdas. Dessa ägare har kontaktats av Torgny Wimgbro.
 

Toatömning

Från och med helgen den 27-28 juni 2015 finns en toatömningsstation i Käppala båthamn. Breviks Båtsällskap är med och betalar kostnaderna för installation och drift. Därför kan du som medlem nu tömma din toatank enkelt och bekvämt hos vår grannhamn. Du finner den längst ut på B-bryggan (bryggan mitt i Käppalahamnen). Angöring sker långsides på östra sidan. 
 

Inför höstens torrsättning gäller en del nya regler, främst med tanke på miljön.

Bottenspolning av båtar med hjälp av högtryckssprutor som är målade med antfoulingfärg tillåts ej längre. Gäller även hårda färger typ VC17. Tvättarna finns dock tillgängliga för övriga ytor på båtarna. 

I samband med detta har klubben träffat ett samarbetsavtal med företaget Miljöblästring, som erbjuder ett miljöriktigt sätt att blästra bort all gammal giftig färg, i första hand gäller det dem med båtar målade med så kallad TBT-färg. Vid upptagningen, kommer en plast att läggas ut under bockarna eller vaggorna. För enstaka båtar är priset cirka 750 kr per kvm inkl. moms. Med fler båtar kommer vi givetvis att kunna förhandla fram ett bättre pris. Eventuellt kommer klubben att bidra ekonomiskt. Meddela hamnkapten före torrsättning om du är intresserad.

Till alla seglare:
Som ni alla vet har vi problem med vinterförvaringen av masterna. Masterna tenderar att bli längre för varje år. Därför genomför vi nu en omorganisation i mastskjul och under pressarna utanför. Vi ber dig meddela oss mastens längd och tidigare tilldelad plats/utnyttjad plats. Sist men inte minst, ska masterna vara tydligt märka med namn och tel.nr. Vi emotser era svar snarast möjligt till sekr@bbslidingo.se snarast..

 

Brevikshamnen på galleri

2014 På Edsviks konsthall i Sollentuna arrangerades en konstutställning med elevarbeten från en av deras konstkurser. Studenterna åkte en dag förra året till Brevikshamen och målade motiv från vår hamn! Här nedan ett urval. Klicka på dubbelpilen nere till vänster så förstoras bilderna.

loading...

Statistik

Här nedan lite statistik över medlemmar och båtar i vår klubb (2012).
bild

Märk väl detta:

Tömning av spillvatten, glykol etc
Vi måste tänka på milön. Därför får du inte släppa ut kylvatten, spillvatten, olja, bränsle etc på marken. Samla det i en hink, till exempel som denne händige båtägare gjorde under torrsättningen. Miljöfarlig vätska lämnas på återvinningsstationen i Stockby.

Till seglare med mast i mastskjulet
Var vänlig märk er mast tydligt med en lapp före klockan 10 på lördag. Mastplatsen som du tilldelats anges på Medlemsavtalet varje år. Där ska du också ange om du inte längre behöver platsen. 

Till alla med båt på uppläggningsytorna
Se till att era bockar är ordentligt märkta med namn och telefon, så att båtägaren snabbt kan kontaktas om täckning blåst loss  eller om något annat hänt med båten under vintersäsongen.

Till ägare av jolle i bockgården
Alla jollar MÅSTE vara tydligt märkta med ägarens namn och telefonnummer. Omärkta jollar kommer att tas bort efter sjösättningen.

Du har väl bokat hamnvakt?

Nu finns vaktliggaren i klubbhuset så du kan anteckna dig för en tid. 

Observera att vi har nya vaktrutiner, med nya utökade vakttider, bland annat. De nya rutinerna och vakttiderna finns beskrivna i vaktliggaren och i ordningsreglerna

Trailerparkering

2012 Även i år så har vi ett fåtal trailerplatser till uthyrning under sommarsäsong, och vi har en ledig plats  kvar, T1. Blankett för ansökan finns under "Blanketter" på hemsidan. Det är som tidigare år först till kvarn som gäller.

Observera att det är förbjudet att ställa trailer på annan plats än på de sju platser vi har avsedda för trailerparkering. Risken finns att kommunen transporterar bort trailer som är parkerad på parkmark, där ingår bland annat gräsplanen.

Ställ inte släp på gräset framför våra trailerplatser, det är svårt att koppla på släpen när det ska sjösättas!

Informationsmöte om bottentvätt

Måndagen den 18 mars hölls en informationskväll om hur bottentvätt fungerar.  Odd Klofsten, VD Boatwasher Sweden AB, som har tillverkat tvätten i Käppala, och som har stor erfarenhet av bottentvättning av båtar, berättade från sin erfarenhet om hur det fungerar, vilka skrovformer som fungerar bra och vilka som är mindre bra, vad man ska göra om man har gammal bottenfärg kvar, vilka tider man ska tvätta, hur ofta, med mera. Det följdes av frågestund, och därefter serveras dricka med snacks, mingel och erfarenhetsutbyte.

Att börja bottentvätta i stället för att bottenmåla medför att du slipper själva jobbet att måla och att du bidrar till en bättre miljö, samt att vi i klubben kanske inte kommer behöva investera i en dyr spolplatta vilket kommer att krävas för att få tvätta bottenmålade båtar.
Vi, tillsammans med de andra klubbarna i Lidingö Båtförbund, har gjort bedömningen att det bästa är att frångå bottenfärger och i stället bottentvätta i allt högre utsträckning. Därmed borde det inte finnas  något behov av investeringar av dyra spolplattor.

Islingetvätten

Drop in (uppgifter från 2015):
Onsdag, torsdag, fredag     16–18
Lördag–söndag                   12–18
Telefonnummer: 073-156 53 00

Miljön i fokus på årsmötet

Bertil Wahlstedt ny i styrelsen. Bertil Wahlstedt ny i styrelsen.

Ett trettiotal medlemmar hade samlats till årsmötet den 19 februari i klubbhuset.

Bland annat informerades om de kommande reglerna vad gäller bottenfärg och spolplatta. Årsmötet beslutade att ställa sig bakom Lidingö Båtförbunds linje, vilken innebär att verka för att klubbarna slutar att använda båtbottenfärger och i stället tvättar båten med bottentvätten i Käppala eller i Skurusundet. En spolplatta är mycket dyr och skulle medföra många andra besvär, som längre tid vid torrsättning och därmed större kostander för kran, etc. 

Möjlighet till toatömning i hamnar av vår storlek är också ett beslut som mötet beslutade att vi skjuter på framtiden. Det finns billiga alternativ med portabla tömningsstationer, bland annat. 

Till ny vice ordförande valdes Bertil Wahstedt. Till ny revisor valdes Torgny Wingbro. 

Informerades att medlemmarna ska vara extra vaksamma på stölder i hamnen. Larm och lås, fastlåsning av drev och stegar mm är att rekommendera. Vakthållningen i hamnen kommer att ses över i år.

Beslutades att inviga det gamla klubbhuset  med en liten tillställning den 17 maj. På sensommaren kommer en klubbaktivitet på Ekskär att anordnas. 

Y-bommarna ur isen

 

En tapper skara samlades i helgen för att lyfta upp våra Y-bommar så att de inte ska ta skada av isen. Thomas Johanssons hund som också var med passade dessutom på att ta sig ett dopp i en vak. Troligen var det inte avsiktligt...

Foto: Sten Edholm

Trevlig hamnglögg tillsammans

Båtsäsongen 2012 avslutades traditionsenligt med glögg i hamnen. Båtlivet går nu in i dvala, men i styrelsen jobbar vi vidare med att se till att hamnen är redo för Kung Bore samt att förbereda kommande år.

 

 

Blöt torrsättning

Torrsättningen gick som vanligt mycket bra trots att vädret på söndagen var mycket blött med ett stort antal regnskurar till skillnad från lördagen som var solig men sval.

 

Ett stort tack till de tappra som hjälpte till ända till slutet med andras båtar och framförallt ett stort tack till Jonas och Sören, våra lyftledare samt Mattias, Jonte, Nisse och Hans som hjälpte våra lyftledare.

 

Se bilder från torrsättningen här

 

Anders Janesten

Hamnkapten BBS