Protokoll

Årsmöten/höstmöten

Årsmöten hålls i februari/mars och höstmöten i november.
Nedan de senaste fem årens protokoll och verksamhetsberättelser.
 

Årsmöten
2020
2019
2018
2017

2016
2015
2014
2013

Höstmöten
2019
2018
2017

2016
2015
2014
2013
2012
 

Verksamhetsberättelser
2019
2018
2017
2016

2015
2014
2013
2012

Från årsmötet 2017