Protokoll


Årsmöten/höstmöten

Årsmöten hålls i februari/mars och höstmöten i november.
Nedan de tio senaste årens protokoll och verksamhetsberättelser.
 

Årsmöten
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

2016
2015

 

Höstmöten
2023
2022
2021
2020 (Inställt)
2019
2018
2017

2016
2015

 

Verksamhetsberättelser
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

2015

 

Från årsmötet 2017