Stadgar och ordningsregler

Stadgar

Stadgarna fastställs på två på varandra följande årsmöten. De senaste stadgana fastställdes på årsmötet 2018, efter att några mindre detaljer ändrats. 

Ladda hem stadgarna här
 

Ordningsregler
Styrelsen utfärdar ordningsreglerna, vilka alltså kan ändras oftare än stadgarna. Ordningsreglerna innehåller mer specifika regler om hur vi ska sköta oss i klubben, vad man ska göra och vad man inte ska göra. Se till att hålla dig uppdaterade med vilka regler klubben har. Senaste versionen är från november 2023.

Ladda hem ordningsreglerna här
 

Klubbarbete 
Klubben har tagit fram en säkerhetspolicy med de viktigaste sakerna att tänbka på när det gäller säkerhet. OBS! Det är et "levande dokument" så det förändras med jämna mellanrum.
Ladda hem säkerhetspolicyn här

Klubbarbete 
För att klubben ska fungera på ett bra sätt gäller det att alla hjälper till. Därför tillämpar vi "klubbarbete" ett antal gånger under året. Medlem som har båt med vinter- eller sommarplats är skyldig att fullgöra två klubbarbeten per år. Det brukar finnas minst fyra tillfällen att välja på. Utebliven arbetsplikt/klubbarbete debiteras med 400 kr. Om du inte kan vara med själv, finns möjligheten att skicka en ersättare. 
 

Vaktplikt
Varje medlem med vinter- eller sommarplats är skyldig att göra två vaktspass varje år. Många tar med en familjemedlem eller vän och avverkar på så sätt två pass samma natt.
Ett uteblivet pass debiteras med 800 kr första året. Två pass 1 600 kr första året. Andra året höjs avgiften till 1 200 kr respektive 2 400 kr. År tre finns risken att man inte blir tilldelad en bryggplats. Styrelsen kan inte utesluta en medlem för utebliven vaktplikt, men bryggplatsen kan förverkas. Om man inte fullgör tre vaktplikter under en femårsperiod riskerar man att styrelsen beslutar att förverka bryggplatsen. 
Läs mer om vakttjänstgöring i ordningsreglerna och i vaktliggaren i klubbhuset.
 

Bommen
Bommen till sjösättningsrampen är låst. För att få tillgång till rampen måste du vara medlem och kvittera ut en klubbnyckel mot en depositionsavgift.

Inträdesavgiften är 250 kr.
Årsavgiften för passiv medlem är 350 kr
När du kvitterar ut nyckel lämnar du även en depositionsavgift på 250 kr.

Från vårstädningen 2010