Styrelse

Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden. Styrelsearbetet är viktigt och vi har väldigt trevligt.
Om du är intresserad av att hjälpa till i styrelsearbetet är du välkommen att höra av dig till valberedningen. 

 

Ordförande

Namn  Kjell Johnsson

E-post ordf@bbslidingo.se

Telefon 070-776 44 41

Kjell har varit med i klubben sedan urminnes tider. Han har tidigare varit materialförvaltare och senast vice hamnkapten. Ryktet om att han har skaffat en ny båt växer sig allt starkare. 

Vice ordförande

Namn Sten Edholm
E-post viceordf@bbslidingo.se
Telefon 070-592 75 57
Sten är gift med Monette och de har en motorbåt Chaparall. Sten är aktiv inom KSSS och har basat för Gotland Runt  i flera år. 

Hamnkapten

Namn Anders Janesten

E-post hamnkapten@bbslidingo.se

Telefon 0705-78 09 29

Anders är Lidingöbo sedan 1965, köpte sin första båt 1987 och har varit med i klubben sedan 2006. Han har numera en Sealine F34. När han inte trampar båtdäck kör han på Harley Davidson-däck. 

Vice hamnkapten
Namn Pelle Löfstedt
E-post vicehamnkapten@bbslidingo.se
Telefon 070-360 01 81
Pelle har varit med i klubben sedan barnsben. Hans farfar kom med i klubben på 1940-talet. Pelle kör en Cranchi 34. 

Kassör
Namn Torgny Wingbro
E-post kassor@bbslidingo.se
Torgny har varit med klubben sedan år 2000. Han seglar en Diva 39. Torgny är också kassör i Lidingö Båtförbund och sköter Lidingö Båtplatskö.

Sekreterare
Namn Gerda Woxén
E-post sekr@bbslidingo.se
Telefon 08-766 06 09
Gerda har varit med i BBS sedan 1960-talet och seglar en Marieholm 26. 

Materialförvaltare
Namn Janne Jarelius
E-post material@bbslidingo.se
Telefon 073-056 7095
Janne har huvudansvaret för materialanskaffning och underhåll av klubbens utrustning. Janne har en Maxi 95 i hamnen och en dotter, Helena, som också är medlem i BBS.  

Miljöansvarig
Namn Lasse Brötell
E-post miljo@bbslidingo.se
Telefon 08-766 06 07
Lasse är vår miljöspecialist. Han har varit med i klubben i många år och är väl insatt i miljöfrågor. Lasse seglar en Maxi 999. 

Informationsansvarig
Namn Andreas Lindberg
E-post info@bbslidingo.se
Telefon 0708-65 85 84
Andreas är vår informationsansvarige. Det är han som har gjort den här hemsidan, bland annat. Till vardags arbetar han som informationskonsult, främst med kundtidningar och nyhetsbrev.
Han seglar en Bavaria 32 Cruiser och har vait med i klubben sedan 1982, men pappa Börje gick med 1955.  

Kontakta styrelsen