Historik

Milstolpar i Breviks Båtsällskaps historia
 

Den första tiden

1929 BBS bildas den 21 augusti av S O A Franzon, Verner Pettersson och Birger Snöbohm.

1931 Öppnar man en bensinstation i hamnen.

1932 Kontrakt med Lidingö Stad om arrende om 500 kr/år upprättas. Priset för en två meters kajplats (bredd) blir 10 kronor. Vinterupplag kostar 50 öre/kvm. Detta år torde också slipen ha anlagts.

1933 Uppförs det lilla klubbhuset.

1934 En stor del av styrelsemötena/klubbmötena de första åren ägnas åt klubbens standert och mössmärke. Detta år beslutas om den utformning som idag fortfarande gäller.

1936 Aktiviteten är stor i sällskapet och 1936 har man allt man behöver. En egen slip anläggs, klubbhus, vimplar, mössor mm. Från början var det övervägande motorbåtar i sällskapet men nu ökar segelbåtsantalet och man bygger om slipvagnen så att man också kan hantera segelbåtar.  Man får också en vattenpost.

1937 Rasar gruskajen och bilder en grynna i hamnen, som får namnet "Skårmans grynna" efter kommunens dåvarande byggnadschef.

1939 Krigsutbrott och bensinförsäljningen upphör. Klubbverksamheten ligger nere under kriget.

1943 Nya järnvägsräls och vagn anskaffas till slipen.

1945 Lidingö Stad ser till att hamnen blir muddrad.

1948 Ett slipspel anskaffas, dock utan motor.
 

1950-talet – hamnen expanderar

1950 Hamnen utökas med två betongpontoner. Förmodligen byggs också mastkranen detta år. 1951 Gjuts en vändskiva för slipvagnen.

1954 Lidingö Stad bekostar och utför arbetet med den nya A-kajen, som färdigställs 1955.

1956 Arbeten på klubbholmen Ekskär, som ägs av samtliga båtklubbar på Lidingö. 10 män från olika Lidingöklubbar och fraktar ut styrhytten till Ekskär under BBS ledning.

En mastkran byggs, dock oklart vilket år.

1957 Beställer klubben en ny bojeka, till en kostnad av 650 kr.

1958 Förslag läggs på att bygga ett nytt klubbhus på kullen, vilket senare inte kommer att godkännas av Lidingö Stad. En ny slipvagn byggs. Nu kör man med två slipvagnar, vilket påskyndar sjö- och torrsättning.

1959 Lidingö Stad beviljar ett anslag på 3.200 kr för uppförande av materialbod och ny toalett. Slipspelet elektrifieras och möjlighet att få elektricitet till alla platser i hamnen finns nu. 1964 Telefonavgifterna är svåra att få in. Ett samtal kostar 25 öre, som ska läggas i en bössa. När året är slut finns en räkning från Televerket på 217:50, men i bössan ligger endast 4:50!
 

Olyckor ger renoveringar

1966 Mobilkranen kommer mer och mer till användning, vilket gör att man kan lägga båtar utanför spåret. Under 1970-talet börjar kran användas allt mer vid torr-  och sjösättning, men slipen används fortfarnade parallellt.

1971 Fler tappställen för vatten monteras utmed bryggor och kajer.

1972 Finlandsbåten Aallotar får maskinproblem och ränner rakt upp i ångbåtsbryggan. Inga människor kommer till skada och klubben får en nyrenoverad betongbrygga. Som tack utser BBS Aallotars kapten till hedersmedlem.

1975 Det nya klubbhuset byggs. Kostnad 180.000 kr. Offerten var på 150.000 kr med det tillkom kostnader på 30.000 kr.

Segelbåtsantalet har stadigt ökat och man muddrar i hamnen för att få bättre djup. Sällskapets deltagande på kappseglingsbanorna tar ordenlig fart under slutet av 70-talet. Och under tidens lopp har sällskapet haft flera aktiva kappseglare som hävdat sig bra på banorna.

1976 E-kajen rasar tidigt på våren, förmodligen på grund av en tidigare muddring. Lidingö Stad reparerar och betalar. Det positiva är att nu får sällskapet nya fina cementerade kajer.
 Två båtar skadas vid torrsättingen. Assar Blomkvists båt slår i Ulf Sjöbergs båt och Bengt Nordqvists Laurinkoster tippar av slipvagnen och faller med bredsidan tvärs över spåret. 

1977 Nya elkablar dras från klubbhuset till kaj 1 och 2 och A-kajen. Kostnad 30.000 kr.

1979 Det gamla klubbhusets vara eller inte vara diskuteras. Man beslutar det förra och renoverar. Arbetet med att anlägga en ny pir (J-kajen) sätts igång av Lidingö Stad. 1980 Vakthållning startar. Y-bommar till D-bryggan beställs.
 

1980-talet. Slipen bort, y-bommar köps in

1981 Nytt plank runt bockgården byggs. Det kostar 13 975 kr. Högtryckstvätt införskaffas.

1983 Sista året som slipen används till de 20 båtar som ligger utmed spåret. Därefter sker all torrsättning och sjösättning med kran. Under hösten/vintern orsakar en storm att två båtar välter på upplagsplatsen.

1987 Nya y-bommar införskaffas.

1988 Klubbseglingar under ledning av Britt Lidne och Ulf Sjöberg arrangeras och blir ett stående inslag i klubbens aktiviteter under flera år.

1989 60-årsfest hålls i augusti. Medlemmarna erbjuds fästingvaccinering av klubbens dåvarande sekreterare Lasse Tideström.

1990 Mastkranen byggs om och förlängs.

1991 Några medlemmar hjälper till att måla om väntkuren. Färgen betalar Lidingö Stad.

1992 Klubbens första dator + skrivare köps in.

1993 Onsdagsseglingar och klubbseglingar under ledning av LG Karlsson hålls. Sjösättningen genomförs på en och samma dag, mot två dagar tidigare. Klubben sparar 12.000 kr genom denna åtgärd.

1994 Klubben har 274 medlemmar, varav 170 aktiva. 94 motorbåtar, 71 segelbåtar, fyra motorseglare och två roddbåtar.

1999 Klubben fyller 70 år och håller en jubileumsfest i september.
 

2000-talet. En modern klubb

2000 Klubbens ekonomi är mycket god. Över 600 000 kr i likvida medel.

2001 Klubben får en egen hemsida.

2003 Nya y-bommar på C- och G-kajen anförskaffas.

2004 En ny och omdiskuterad förseningsavgift på 500 kr införs och betalningsdisciplinen förbättras avsevärt.

2005 A-kajen renoveras med nya brädor, asfalt och sten och grus. H-bryggan rivs och ersätts med en pontonbrygga. Nya y-bommar till A- och C-kajen.

2006 Klubben bekostar en ny brygga till scouterna. Nya y-bommar köps in till H-bryggan och scouternas brygga. Nu har alla båtplatser y-bommar. Alla bojar är borta. I hamnen finns plats för knappt 180 bryggplatser och 125 vinterplatser.

2007 Klubben publicerar en ny hemsida.

2008 Planering av utbyte av elsystemet påbörjas. En konsult anlitas. Kostnaderna beräknas uppgå till över en miljon kr. Klubbhuset målas om.

2009 Klubben fyller 80 år vilket firas med en fest i Sjöhuset.

2011 Elprojektet är klart. Ett lån har tagits för att täcka upp de 1,5 milj kr som det kostar.

2012 Hemsidan får ny modernare utforming. Gamla klubbhuset renoveras. Saneringsmaterial för oljespill anskaffas.
2013 Ett intensivt miljöarbete sker med begränsning av båtbottenfärg bland annat.
2015 Nya pontoner vid D- och H-kajerna. Taket på klubbhuset byts ut mot miljövänligare betongplattor.
2016 Klubbhuset renoveras; nytt golv läggs in, köket och toaletterna byggs om, dusch sätts in, invändig målning. En mobil båtbottentvätt löps in med stöd av EU-bidrag. "Hull-washer" heter den, men döps raskt om till det mer norska namnet "Hallvorsen". 
2018 Mastförrådet förlängs med 3 meter efter tre års bygglovsansökningar och överklaganden. Samtidigt byts trädäcket till klubbhuset ut. Nya föreskrifter för ökat integritetsskydd antas. 
2019 Klubben fyller 90 år, vilket firas i Sjöhuset.
2020 Ny mastkran köps in och ställs mellan F- och G-kajen. C-kajens konsoler och virke byts ut. 
2021 Pub-kvällar började arrangeras, vilket visade sig vara mycket populärt. 
2022 Ny sjösättningsramp anlägggs. Åtta nya räddningsstegar monteras. Nytt virke lades på gångbommar på E- och F-kajerna. 
2023 Nytt virke lades på gångbommar på B-, C och G-kajerna. 
 

Ordföranden under åren som gått

C O A Franzon
Birger Snöbohm
G Jonsson (Elser)
Rune Andersson (Hagerstål)
Kurt Radhe
Sven Nilsson
Karl-Axel Jonsson
Bror Lundberg
Lennart Ahnmé
Tage Arnoldsson
Karl-Erik Löfgren
Lasse Tideström
Lars-Göran Karlsson
2000–2009 Jonas Wahlström
2009–2015 Markus Linderbäck
2015– 2023 Kjell Johnsson
2023 – John Johnsson

Du kan se fler historiska bilder under fliken "Bilder" eller klicka här.