Vattnet är på!

Vattnet är nu på. Vi hoppas och räknar med att frostperioden är över. 

Tilldelning av bryggplatser

Nu är årets tilldelning av bryggplatser klar. I år fanns det fyra platser att fördela till köande med kötider från 2003, 2004, 2006 och 2011.

Vaktliggaren

Nu är vaktliggaren klar och ligger i klubbstugan så nu kan du boka in en tid för din vaktgång.
Alla som har brygg- och/eller vinterplats skall gå vakt. Isliggare behöver inte gå vakt.

Så var årsmötet

Styrelsen förslag om oförändrade avgifter godtogs. Dock höjdes avgifterna för hyra av möbler och klubbhhus med 100 kr. Val av styrelseledamöter och andra funktionärer gjordes. Bara omval. Torrsättningsdatum fastställdes till den 12–13 oktober. Protokoll kommer. 

Årsmöteshandlingar
Kallelse
Agenda
Verksamhetsberättelse
Valberedningens förslag
Resultat- och balansäkning
 

Avtalet gäller – anmäl ändringar

Observera att vi sedan ett par år tillbaka inte skickar ut medlemsavtalet för påskrift. Det senaste avtalet du skrev på gäller. De som blir medlemmar sedan maj 2018 får ett nytt avtal, som är anpassat efter den nya dataskyddslagen GDPR. 

Kom ihåg att meddela hamnkapten (hamnkapten@bbslidingo.se) och sekreteraren (sekr@bbslidingo.se) om du
•  ändrar adress och/eller e-postadress 
•  säljer eller byter båt
•  ej vill ha brygg- och/eller uppläggningsplats som tidigare

Om du har någon ändring så meddelar du hamnkapten + sekreteraren via mejl, enligt ovan.
Har hamnkapten inte fått ett meddelande om någon ändring, så gäller samma önskemål beträffande brygg- och uppläggningsplats som tidigare och båtplatsen kommer att debiteras därefter. 

Här finns en blankett för avtal och ändringar.
 

Integritetspolicy

Brevik Båtsällskap strävar efter att alla medlemmar och de som söker medlemskap i BBS ska känna sig trygga i att den personliga integriteten respekteras och att alla personuppgifter som lämnas till BBS behandlas korrekt. Detta innebär bland annat att varje medlems personuppgifter enbart används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst, spridning eller förstörelse.
Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018 har BBS tagit fram en integritetspolicy, som finns att läsa här
I samband med detta finns nya ordningsregler och stadgar från 2018.
 

Ska du flytta från Lidingö?

Detta gäller endast dig som fick en båtplats 2012 eller senare: Om du flyttar från Lidingö eller folkbokför dig på annan ort än Lidingö, måste du lämna din brygg- och/eller vinterplats vilken/vilka erhållits genom Lidingö stads båtkö. Återlämnande av plats ska ske senast två år efter flytt från, eller folkbokföring på annan ort än Lidingö.
Detta är regler som Lidingö Stad har gentemot båtklubbarna, alltså inget vi som klubb kan göra något åt. De som har sin båtplats sedan tidigare berörs inte av dessa regler. 
 

Hjärtstartare i klubhuset

Klubben har en hjärtstartare som finns i klubbhuset väl synlig. Hjärtstartaren är självinstruerande och "pratar" på svenska (eller engelska). Vi rekommenderar att man har HLR-utbildning (Hjärt- lungräddning). Det underlättar om olyckan skulle vara framme.
Hjärtstartaren är registrerad i Hjärtstartarregistret och kan hittas via appen "Rädda Hjärtat".


 

Fler artiklar finns i vårt Nyhetsarkiv

Kalender


Lördag 13 april 
Nattvaktsperioden börjar Vinterplatser prioriterade.

Tisdag 23 april kl 18.00
Iläggning av y-bommar  
Klubbarbete.

Fredag 26 april kl 13.00
Sjösättning för större båtar
på Östra upplaget, påmastning.

Lördag 27 april kl 08.00
Sjösättning båda upplagen.

Lördag 27 april kl 19.00
90-årsfest i Scouthuset!

Lördag 4 maj
 kl 10.00
Städning. Inplockning i bockgården. Klubbarbete.

Tisdag 7 maj kl 19.00.
Välkomstmöte nya medlemmar

Lördag 7 september 
Klubbträff på Ekskär
Ta med egen mat och dryck

Tisdag 1 oktober kl 18.00.
Klubbarbete
Framtagning av pallningsvirke 

Lördag 12 oktober kl 08.00.
Torrsättning Västra upplaget

Söndag 13 oktober kl 08.00.
Torrsättning Östra upplaget

Lördag 19 oktober kl 10.00.
Klubbarbete
Y-bommar, städning, mm

Tisdag 5 november kl 19.00.
Höstmöte

Söndag 15 december kl 15.00.
Hamnglögg

Styrelsemöten kl 19.00
Tisdag 9 april
Tisdag 21 maj
Torsdag 13 juni
Torsdag 29 augusti
Tisdag 8 oktober
Tisdag 22 oktober
Onsdag 27 november

Båtsamverkan
och facebook

På höstmötet förra året hade vi besök av Sjöpolisen i Nacka. 
De rekommenderade att starta en facebookgrupp för medlemmarna. Så det är nu gjort. Gruppen är sluten (endast för medlemmar och polisen). 
Hjälp gärna till att bjuda in medlemmar till gruppen.
Här är länken.