Succé för pubkvällarna i BBS!

För att lysa upp tillvaron i höstmörkret har BBS börjat med trivsamma pubkvällar i BBS klubblokal. Före jul hann vi med två stycket träffar, den 25 november och 15 december. Det kom mycket folk och det var mycket lyckat. Det fanns öl, vin och snacks till försäljning.

Nu planersar vi för vårens kvällar. Schema kommer. Ingen anmälan behöver göras och alla är välkomna. Minimiålder 20 år. 

Vi ses! 
John Johnsson & Stefan Hultqvist

Torrsättning 2021

Se Lars G Karlssons film från torrsättningen 2021. Klicka på bilden, eller klistra in denna länk i din webläsare: https://vimeo.com/630356037

OBS! Klubbarbete lördag den 16 oktober kl 10.00 med torrsättning av Y-bommar, mm. 

Sjösättning i kyla och snö 24 april

Sjösättningen gick även i år utan problem eller incidenter. Vi började kl 08.00 och var klara kl 14.45. Det var kallt och ruggigt, men ändå hade många medlemmar glada miner. Inget regn, men några snöflingor kom framåt eftermiddagen.

Se Lars G Karlssons fina bildspel här nedan. 
 

loading...

Nu enklare att masta på och av

För seglare och framförallt för dig med hög mast som har dubbla vantspridare.
Nu finns ett nytt hjälpmedel för att lättare kunna masta av och på. Det är en så kallad "Smartsling", som gör att du kan lyfta masten med en fästpunkt mellan spridarna och även få dit och bort slinget utan att klättra upp i masten. Material och instruktion finns i ett av de låsta skåpen vid mastkranen. Eller ladda hem instruktionen här.
Ladda hem instruktion för smartsling (för dig som har dubbla spridare) här.

C-kajen renoverad

Foto: Pelle Löfstedt
Foto: Pelle Löfstedt
Foto: Johan Ahlbom Foto: Johan Ahlbom

Reoveringen av C-kajen blev klar före sjösättningen. De rostiga gamla balkarna byttes ut och nytt trädäck lades.  

Detta arbete är inget som BBS behöver betala för, Lidingö stad äger bryggorna och står också för underhållet. Prioriteringen av vilka bryggor som ska renoveras på Lidingös alla båklubbar görs genom Båtrådet. 

Närmaste projekt på gång i hamnen är sjösättningsrampen som ska renoveras.
Vi kommer att ta in pris för vad det kan kosta. Vi har också hört med staden om de kan vara med och betala med tanke på att rampen används av bland annat brandkåren. 
 

Avtalet gäller – anmäl ändringar

Observera att vi sedan ett par år tillbaka inte skickar ut medlemsavtalet för påskrift. Det senaste avtalet du skrev på gäller. De som blir medlemmar sedan maj 2018 får ett nytt avtal, som är anpassat efter den nya dataskyddslagen GDPR. 

Kom ihåg att meddela hamnkapten (hamnkapten@bbslidingo.se) och sekreteraren (sekr@bbslidingo.se) om du
•  ändrar adress och/eller e-postadress 
•  säljer eller byter båt
•  ej vill ha brygg- och/eller uppläggningsplats som tidigare

Om du har någon ändring så meddelar du hamnkapten + sekreteraren via mejl, enligt ovan.
Har hamnkapten inte fått ett meddelande om någon ändring, så gäller samma önskemål beträffande brygg- och uppläggningsplats som tidigare och båtplatsen kommer att debiteras därefter. 

Här finns en blankett för avtal och ändringar.
 

Ska du flytta från Lidingö?

Detta gäller endast dig som fick en båtplats 2012 eller senare: Om du flyttar från Lidingö eller folkbokför dig på annan ort än Lidingö, måste du lämna din brygg- och/eller vinterplats vilken/vilka erhållits genom Lidingö stads båtkö. Återlämnande av plats ska ske senast två år efter flytt från, eller folkbokföring på annan ort än Lidingö.
Detta är regler som Lidingö Stad har gentemot båtklubbarna, alltså inget vi som klubb kan göra något åt. De som har sin båtplats sedan tidigare berörs inte av dessa regler. 
 

Hjärtstartare finns i klubhuset

Klubben har en hjärtstartare som finns i klubbhuset väl synlig. Hjärtstartaren är självinstruerande och "pratar" på svenska (eller engelska). Vi rekommenderar att man har HLR-utbildning (Hjärt- lungräddning). Det underlättar om olyckan skulle vara framme.
Hjärtstartaren är registrerad i Hjärtstartarregistret och kan hittas via appen "Rädda Hjärtat".


 

Fler artiklar finns i vårt Nyhetsarkiv

Kalender
 
VÅR 2022
8 mars Årsmöte
9 april Nattvaktsperioden börjar

19 april kl 18.00
Klubbarbete. Iläggning av Y-bommar

22 april kl 13.00
Mottagande av mobilkran

23 april 08.00
Sjösätttning samtliga båtar

26 april 08.00
Inplockning i bockgården.
Städning.

10 maj 19.00
Välkomstmöte nya medlemmar

Styrelsemöten (kl 18.00)
25 januari
22 mars
24 maj
2 juni (avslutning) OBS! 17.00

Båtsamverkan
och facebook

På höstmötet 2019 hade vi besök av Sjöpolisen i Nacka. 
De rekommenderade att starta en facebookgrupp för medlemmarna. Så det är nu gjort. Gruppen är sluten (endast för medlemmar och polisen). 
Hjälp gärna till att bjuda in medlemmar till gruppen.
Här är länken.