Under vintern

El på vintern. Styrelsen påminner om att det strider mot BBS stadgar att ha värmefläktar eller andra elförbrukande apparater på i båtarna under vintern. Värmefläktar drar inte bara mycket el, de utgör också en stor brandrisk. Vill du underhållsladda batterier är det tillåtet under ett dygn. BBS kommer att debitera de större elförbrukarna. Båtägare som behöver ha elkabel kopplad längre tid måste inhämta styrelsens tillstånd i varje enskilt fall.

 

Se över presenningen! Ta för vana att åka ner till hamnen och titta till din båt och täckning, låt säga en gång i veckan under vintertid. Så fort det blivit sämre väder med stark vind eller mycket snö, finns det extra anledning att göra ett besök. Efter varje höst- eller vinterstorm brukar flera presenningar blåsa av.

 

Bockar och pallning ska vara utförda enligt anvisningar nedan och gärna enligt skisser i klubbhuset.

 

Båtägare, vars båt tar onormalt lång tid att torrsätta på grund av ej ändamålsenlig pallning, debiteras extra torrsättningsavgift.

 

Stabilitet. Vaggor och bockar skall tåla stark vindbelastning. På bockar ska båt låsas med fasta sidostöd för att förhindra sidoförflyttning.

 

Demonterbarhet och hanterbarhet. Efter demontering får varje enhet inte vara för tung. De ska med lätthet kunna flyttas av fyra man (en man i varje hörn). Konstruktionen ska medge snabb avställning av båten vid torrsättningen.

 

Stegar. Stege som förvaras vid upplagd båt skall vara låst för att inte kunna användas vid stöldförsök i egen och andras båtar. Pallningsvirke så som bockar/vaggor skall vara märkt med namn och telefonnummer så att det är läsbart, även när båt är täckt. Mast och bom skall vara märkt med namn och telefonnummer när dessa är förvarade i mastförrådet. Tala med hamnkaptenerna före byte eller nyanskaffning av vaggor och bockar!

 

Vinterupplagd båt ska täckas med täckning av neutral färg. Täckningshöjden får på östra upplaget inte överskrida 5,0 m och på västra upplaget inte överskrida 4,5 m. 

 

Om presenningar fästes i båtens stöttor, mantågsstöttor och pulpits, måste dess utformning dimensioneras för att motstå stora lyft och vridmoment från hård vind. Gäller speciellt båtar på yttre delen av östra upplaget

 

För att minimera brandrisken får värmare inte lämnas ombord över natt. Värmefläktar skall vara av godkänd typ exempelvis avsedda för användning i bilar.  Båtägare som planerar att utföra att mer omfattande arbete under vintern skall anmäla detta till styrelsen före 1:a september, så att båten kan placeras brandavskild. Elförbrukning debiteras båtägaren.

 

Isliggare

De som önskar ha sin båt kvar i vattnet under vintern anmäler detta till hamnkaptenen senast 1 oktober.
Förtöjning för isliggande båtar från andra båtklubbar får ske tidigast 1 november. Sista förtöjningsdag i år för isliggare är fredag den 20 april.

Avtal för isliggare klicka här
Bilaga till avtal för isliggare klicka här

Styrelsen på hal is 2011.