Torrsättning

Inför torrsättningen måste du se till att ditt pallningsvirke/vagga/stöttning är i god kondition och att du har kilar och extra träbitar till hands. En stege till båten är också bra. Vaggor och stöttor ska vara nedskruvade till nedersta läget. Även om din båt ligger på samma plats som förra året finns det alltisd små skillnader i marken, som gör att man alltid måste justera stöttningen på plats.


Placeringen av vaggor och stöttor till rätt ställe kommer att ske under torrsättningen efterhand som båtarna tas upp och kranen backar tillbaka.
I fören fäster du en tio meter lång lina som lyftledarna använder för att rikta upp båten vid lyftet.

Avmastning med mastkranen. Både manöverkabeln och el-kabeln är fast monterade, det behövs alltså inga lösa el- och manöverkablar. Manöverkabeln förvaras i det nya skåpet vid mastkranen. Var försiktig med manöverdosan och bär/lyft den inte i kabeln då den i värsta fall kan lossna och göra mastkranen obrukbar.

Det finns en lista på gamla klubbhuset som man kan boka turordning om det är kö (ingen tidsbokning alltså). Skriver du upp dig på listan måste du vara kvar i hamnen om du vill behålla din turordning.

Var snabb med att köra fram din båt när det är din tur, lika snabbt åker du från mastkranen när masten är nertagen. Masten skall vara förberedd för avmastning vid din bryggplats innan du kör fram till mastkranen. Båtar med tre vant på varje sida kan lossa två av dessa och ta bort sprintar vid bryggplatsen innan båten flyttas till mastkranen. Normalt kan en mast med bakåtsvepta spridare stå stadigt med bara toppvant och förstag. En mastheadrigg behöver normalt akter-, förstag samt toppvant. Kontrollera vad som gäller för just din båt.

När masten är nere så kör du bort båten innan du börjar med avriggningen. När du är klar hänger du tillbaka manöverkabeln i skåpet och släcker belysningen.

Ett tips: Underlätta för nästa avmastare genom att skjuta ut den rörliga Y-bommen efter dig. Då är risken att masten slår i mastkranen mindre när man angör Y-bommen.


Ett tips till: Hjälp den som är före så blir det snabbare din tur. Lista över mastplaceringen i maskjulet kommer att finnas uppsatt på hyllkanterna cirka 2-3 veckor före torrsättningen.

Sjösättningshelgen brukar infalla i mitten av oktober. Västra upplaget tar upp på lördagen från kl 08.00 till 15.00. Östra tar upp på söndagen samma tider. 

 

Hjälp till. En båtklubb bygger på att alla hjälper till. Där för är det vikrtigt att du kommer i tid, hjälper till med andras båtar och är kvar under hela dagen. Båtklubben tillhandahåller två högtryckstvättar som används vid torrsättnignen. För att alla ska hinna tvätta sina båtar ska endast botten/kölen högtryckssprutas. Bordläggning, ruff och däck får båtägaren rengöra vid annat tillfälle.

Visa hänsyn. Var försiktig med högtryckstvätten så att du inte sprutar ner dina båtgrannar och kör inte tvätten när lyftledare arbetar med båtar intill.

Fika. Lidingö Breviks Sjöscouter brukar hålla i försäljningen av kaffe, korv och smörgåsar under sjösättningen.

Parkering. Från lördag morgon (första torrsättningsdagen) måste kranarna kunna komma fram på vårt område och på vägarna i anslutning. Parkera inte så du hindrar framkomligheten. Tänk också på att inte hindra utfarter till grannfastigheterna nära hamnen.

Säkerhet. Det finns risker när kranarna är i arbete, även om BBS anlitar lyftkranar som är väl underhållna och körs av erfarna förare så kan tillbud inträffa.
När ett tillbud inträffar sker det plötsligt och när man minst anar det. Står man fel placerad har man liten chans att hinna undan och allra minst hinna få undan hundar, barnvagnar och mormor och morfar ...innan det smäller.


En tumregel som man kan använda är om man ser kranarmen någon gång pekar mot sig själv och man gör bedömningen att den skulle nå fram till den plats där jag står om kranen stjälper är man för nära.


En stor risk finns med hjullastaren som måste backa och svänga när den kör mellan upplagsytorna och kajen med hängande båtar. Föraren har begränsad sikt och ser dåligt nära maskinen.


Håll dig därför på betryggande avstånd från hjullastaren när den är i arbete.
Respektera regeln att endast de som lyftledarna kallar fram får närvara vid den båt som lyfts.

Från torrsättningen 2009
Från torrsättningen 2009
Från torrsättningen 2008.
Från torrsättnignen 2005