Inför sjösättning

Märk väl! Tänk på att märka upp ditt pallningsvirke (bockar och vaggor) med namn och tel nr (gärna mobilnr). Det gör det lättare vid framplockningen nästa höst. Dessutom är det bra att se vems båt det är när täckningen lossnar på vintern, så man lättare kan ringa och meddela.
 

Tilldelningen av bryggplatser brukar var klar senast två veckor före sjösättning och de nya bryggplatserna kommer att anslås då på anslagstavlan vid klubbhuset. Hamnkaptenen brukar göra en del omplaceringar av bryggplatser på grund av båtbyten. Av de sökande från Lidingö Stads småbåtskö erjuds ett fåtal plats i hamnen, beroende på tillgång. Meddelande kommer skickas av hamnkapten med e-post till dem som erbjuds bryggplats.
 

Nya medlemmar kommer att kallas till informationsmöte i maj (se kalender på första sidan).
 

Vattnet kommer att släppas på vid klubbhusets utvändiga vattenposter så snart som nattfrosten släpper sitt grepp.
 

Bojekan/arbetsbåten sjösätts när isen gått upp.
 

Vill du masta på med hjälp av mobilkran (gäller endast större segelbåtar) måste du skriva upp dig på anmälningslista som finns uppsatt på anslagstavlan inne i klubbhuset. 
 

Vaktliggaren läggs ut i klubbhuset i god tid innan vaktperioden börjar och det anslås på hemsidan. 

Dagen innan sjösättning:
• Se till att ha en tamp i fören (10 meter)
• Se till att motorn går
• Ha åror i beredskap
• Se till att dyvikor och bottenpluggar är stängda.

 

Under sjösättning

Sjösättningen sker under en och samma dag. Oftast är det sista lördagen i april. Vi börjar klockan 08.00 och brukar bli klara på eftermiddagen vid 16-17-tiden. Se till att stanna kvar tills alla båtar är i sjön. Gå inte hem förrän du får tillåtelse av lyftledarna. 
 

Hjälp till. En båtklubb bygger på att alla hjälper till. Där för är det vikrtigt att du kommer i tid, hjälper till med andras båtar och är kvar under hela dagen. Om du till exempel vill måla ställen på kölen/botten som du inte kommit åt tidigare, ska du se till att färg och pensel/roller finns lätt tillgänglig och göra detta så snabbt som möjligt när båten lyfts.
 

Fika. Lidingö Breviks Sjöscouter brukar att hålla i försäljning av kaffe, korv och smörgåsar under sjösättningen.
 

Parkering. Från lördag morgon (sjösättningsdagen) måste kranarna kunna komma fram på vårt område och på vägarna i anslutning. Parkera inte så du hindrar framkomligheten. Tänk också på att inte hindra utfarter till grannfastigheterna nära hamnen.
 

Säkerhet. Det finns risker när kranarna är i arbete, även om BBS anlitar lyftkranar som är väl underhållna och körs av erfarna förare så kan tillbud inträffa.
När ett tillbud inträffar sker det plötsligt och när man minst anar det. Står man fel placerad har man liten chans att hinna undan och allra minst hinna få undan hundar, barnvagnar och mormor och morfar ...innan det smäller.

En tumregel som man kan använda är om man ser kranarmen någon gång pekar mot sig själv och man gör bedömningen att den skulle nå fram till den plats där jag står om kranen stjälper är man på tok för nära.

En stor risk finns med hjullastaren som måste backa och svänga när den kör mellan upplagsytorna och kajen med hängande båtar. Föraren har begränsad sikt och ser dåligt nära maskinen.
Håll dig därför på betryggande avstånd från hjullastaren när den är i arbete.
Respektera regeln att endast de som lyftledarna kallar fram får närvara vid den båt som lyfts.