Vid kajen

Framförande av båt i hamnen skall ske så att svall ej uppstår. Max 3 knops fart råder i hamnbassängen. Tilläggning och förtöjning ska ske med omsorg, så att annan båt, kajer eller bommar inte skadas. Om någon båt åstadkommer skada, hålls ägaren personligen ansvarig för detta.

 

Båt som har bryggplats (även registrerad alternativbåt) skall vara försedd med BBS-dekal väl synlig från kaj (vindruta, mastfot eller motsvarande). Segelbåt, eller motorbåt med gösstake bör ha klubbens standert hissad. Segelbåt som deltar i kappsegling förväntas segla under klubbens standert.

 

Förtöjningsgods, förtöjningsfjädrar och förtöjningslinor skall medlem införskaffa och anpassa efter båtens storlek. Förtöjningsgods skall kontrolleras regelbundet. Förtöjning med ankare eller dragg får inte förekomma.

 

Löpande rigg ska läggas så, att fall etc. ej står och slår mot masten.

 

Förtöjd båt ska ha tillräckligt antal fendrar av godtagbar storlek på vardera sidan (båt mindre än 8 m: 2 st, över 8 m: 3 st). Fendrarna ska vara utsatta vid till- och utläggning. Styrelsen avgör vad som är "god förtöjningssed". Medlem är skyldig att rätta till brister efter styrelsens anvisningar. Om rättelse ej skett inom 2 veckor efter tillsägelse sker ändring genom styrelsens försorg men på medlemmens bekostnad.

 

Landström får ej kopplas kontinuerligt för t ex ständig uppladdning av batterier, för ventilationsfläktar och värmare etc. Kortvarigt (mindre än ett dygn) får inkoppling ske för uppladdning av batterier, kylning av kylskåp och liknande inför utflykter etc. Båtägare som behöver ha elkabel kopplad längre tid måste inhämta styrelsens tillstånd i varje enskilt fall.

Gratis båtplats i sommar?

BBS har, som första båtklubb på ostkusten, anslutit sig till den danska sammanslutningen Frihavnsordningen. Det innebär att de medlemmar i BBS som anmält att de vill köpa en årsdekal kan ligga avgiftsfritt upp till 3 dygn i de hamnar som är med i Frihavnsordningen. De flesta hamnar som är med finns på syd- och västkusten, Tyskland samt i Danmark. Kontakta klubbens sekreterare Gerda Woxén så kan du sedan hämta din årsdekal i klubbhuset. Avgiften 50 kr debiteras på fakturan i höst.

 

Markering av ledig bryggplats
Frihavnsordningen medför också att BBS kan få besök av gästande båtar. De får då ligga vid bryggplatser som markerats med en grön skylt. Det betyder att alla medlemmar, även de som inte köper en årsdekal, får markera att deras bryggplats är ledig. Enda kravet är att djupet vid din plats måste vara minst 1,5 m.

 

När du lämnar hamnen en längre tid så är det tacksamt om du markerar din bryggplats med en grön markeringslapp. Lappen finns att hämta från den i den vänstra postlådan vid ingången till klubbhuset.

 

Den gröna lappen fyller du i (med tuschpenna) det datum som du planerar att återkomma med din båt. Efter att du fyllt i ankomstdatum på den gröna lappen, knyter du fast den på y-bommens högra sida (sett från sjön) vid fästet mot land. När du kommit hem igen, lägger du tillbaka den gröna lappen i postlådan och stryker datumet.

Slipp att måla botten

Använd båttvätten innan torrsättningen!

För att slippa bottenmåla båten och för att göra vår miljö en tjänst så kan du använda dig av alternatvet att bottentvätta istället. Vi, genom Lidingö Båtförbund, äger en bottentvätt tillsammans med övriga klubbarna på ön och den är placerad i Islinge.

Drop in 
Ondag, torsgag, fredag     16–18
Lördag–söndag                12–18
Telefonnummer: 073-156 53 00

Det finns en båtbottentvätt till, något närmare i Fisksätra. Den kostar lite mer, men medlemmar i Breviks Båtsällskap får 20% rabatt. För att få rabatten, ange rabattkoden ”BREVI2016” eller visa upp medlemsbevis vid köp av tvättbiljetter. Läs mer på www.boatwasher.se

 
Klicka på bilden så förstoras den.