Vid kajen

Framförande av båt i hamnen skall ske så att svall ej uppstår. Max 3 knops fart råder i hamnbassängen. Tilläggning och förtöjning ska ske med omsorg, så att annan båt, kajer eller bommar inte skadas. Om någon båt åstadkommer skada, hålls ägaren personligen ansvarig för detta.

 

Båt som har bryggplats (även registrerad alternativbåt) skall vara försedd med BBS-dekal väl synlig från kaj (vindruta, mastfot eller motsvarande). Segelbåt, eller motorbåt med gösstake bör ha klubbens standert hissad. Segelbåt som deltar i kappsegling förväntas segla under klubbens standert.

 

Förtöjningsgods, förtöjningsfjädrar och förtöjningslinor skall medlem införskaffa och anpassa efter båtens storlek. Förtöjningsgods skall kontrolleras regelbundet. Förtöjning med ankare eller dragg får inte förekomma.

 

Löpande rigg ska läggas så, att fall etc. ej står och slår mot masten.

 

Förtöjd båt ska ha tillräckligt antal fendrar av godtagbar storlek på vardera sidan (båt mindre än 8 m: 2 st, över 8 m: 3 st). Fendrarna ska vara utsatta vid till- och utläggning. Styrelsen avgör vad som är "god förtöjningssed". Medlem är skyldig att rätta till brister efter styrelsens anvisningar. Om rättelse ej skett inom 2 veckor efter tillsägelse sker ändring genom styrelsens försorg men på medlemmens bekostnad.

 

Landström får ej kopplas kontinuerligt för t ex ständig uppladdning av batterier, för ventilationsfläktar och värmare etc. Kortvarigt (mindre än ett dygn) får inkoppling ske för uppladdning av batterier, kylning av kylskåp och liknande inför utflykter etc. Båtägare som behöver ha elkabel kopplad längre tid måste inhämta styrelsens tillstånd i varje enskilt fall.

Gratis båtplats i sommar?

Slipp att måla botten

Använd båttvätten innan torrsättningen!

Läs mer här.

 

 
Klicka på bilden så förstoras den.