Sjösättning 2014

Från sjösättningen 2014. Foto: Lars G Karlsson.