Torrsättning 13 och 14 oktober

Nu börjar det närma sig dags för torrsättning och årets fördelning av vinterplatser är snart klar och det är nu fullt på land.

Först ska vi hjälpas åt med att plocka fram bockar och vaggor på tisdagen den 2 oktober klockan 18:00.

Se till att märka dina bockar/vaggor tydligt med ditt namn/telefonnummer/vinterplatsnummer så blir det lättare att ställa materielet på rätt ställe direkt!

Märkning med namn och telefonnummer gäller även alla med båtar på trailers. Det kan hända att vi behöver flytta på någon trailer, då underlättar det om vi kan få tag i ägaren.

Västra upplaget (runt klubbhuset) torrsätter på lördagen den 13 oktober och östra upplaget (närmast stenkajen) torrsätter på söndagen 14 oktober. Torrsättningen börjar klockan 08.00 båda dagarna så kom i tid för at vara behjälplig dina klubbmedlemmar. Se till att båten är förberedd med en lång tamp i fören och att fendrarna är inte hänger ut.

De båtar som kommer att ligga på trailer (eget upptag) på östra upplaget får vänta med att torrsätta tills övriga båtar är på land, för att säkerställa att de större båtarna får plats.

De båtar på västra upplaget (längs med Västra Allén) som torrsätts med trailer börjar att placera första båt närmast Seglarvägen och övriga fyller sedan på efter föregående båt så nära som möjligt så att alla får plats (Gäller inte Mac Gregor som placerar sig närmast stenarna vid pumphuset, enligt ritningen).
Placera inte båten mitt i en "tom lucka", då kommer inte alla att få plats! 

Ritningar över vinterplatserna kommer att finnas i klubbhuset helgen 8-9 oktober.
 

Avtalet gäller – anmäl ändringar

Observera att vi sedan ett par år tillbaka inte skickra ut medlemsavtalet för påskrift. Det senaste avtalet du skrev på gäller. De som blir medlemmar sedan maj 2018 får ett nytt avtal, som är anpassat efter den nya dataskyddslagen GDPR. 

Kom ihåg att meddela hamnkapten (hamnkapten@bbslidingo.se) och sekreteraren (sekr@bbslidingo.se) om du
•  ändrar adress och/eller e-postadress 
•  säljer eller byter båt
•  ej vill ha brygg- och/eller uppläggningsplats som tidigare

Om du har någon ändring så meddelar du hamnkapten + sekreteraren via mejl, enligt ovan.
Har hamnkapten inte fått ett meddelande om någon ändring, så gäller samma önskemål beträffande brygg- och uppläggningsplats som tidigare och båtplatsen kommer att debiteras därefter. 

Här finns en blankett för avtal och ändringar.
 

Integritetspolicy

Brevik Båtsällskap strävar efter att alla medlemmar och de som söker medlemskap i BBS ska känna sig trygga i att den personliga integriteten respekteras och att alla personuppgifter som lämnas till BBS behandlas korrekt. Detta innebär bland annat att varje medlems personuppgifter enbart används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst, spridning eller förstörelse.
Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018 har BBS tagit fram en integritetspolicy, som finns att läsa här
I samband med detta finns nya ordningsregler och stadgar från 2018.
 

Ska du flytta från Lidingö?

Detta gäller endast dig som fick en båtplats 2012 eller senare: Om du flyttar från Lidingö eller folkbokför dig på annan ort än Lidingö, måste du lämna din brygg- och/eller vinterplats vilken/vilka erhållits genom Lidingö stads båtkö. Återlämnande av plats ska ske senast två år efter flytt från, eller folkbokföring på annan ort än Lidingö.
Detta är regler som Lidingö Stad har gentemot båtklubbarna, alltså inget vi som klubb kan göra något åt. De som har sin båtplats sedan tidigare berörs inte av dessa regler. 
 

Hjärtstartare i klubhuset

Klubben har en hjärtstartare som finns i klubbhuset väl synlig. Hjärtstartaren är självinstruerande och "pratar" på svenska (eller engelska). Vi rekommenderar att man har HLR-utbildning (Hjärt- lungräddning). Det underlättar om olyckan skulle vara framme.
Hjärtstartaren är registrerad i Hjärtstartarregistret och kan hittas via appen "Rädda Hjärtat".


 

Fler artiklar finns i vårt Nyhetsarkiv

Kalender


​​Tisdag 2 oktober kl 18.00
Framtagning pallningsvirke

Lördag 13 oktober kl 08.00
Torrsättning västra

Söndag 14 oktober kl 08.00
Torrsättning östra

Lördag 20 oktober kl 10.00
Klubbarbete. Y-bommar med mera

Torsdag 22 november kl 19.00
Höstmöte

Söndag 16 december kl 15.00
Hamnglögg

Styrelsemöten kl 19.00
Tisdag 9 oktober
Tisdag 23 oktober
Onsdag 28 november

Toatömning i Käppala
Från och med 2016 finns en toatömningsstation i Käppala båthamn. Breviks Båtsällskap är med och betalar kostnaderna för installation och drift. Därför kan du som medlem nu tömma din toatank enkelt och bekvämt hos vår grannhamn. Du finner den längst ut på B-bryggan (bryggan mitt i Käppalahamnen). Angöring sker långsides på östra sidan. Bottentvätt 
För att slippa bottenmåla båten och för att göra vår miljö en tjänst så kan du använda dig av alternativet att bottentvätta i stället. 

Bosö Båtklubb har investerat i en ny tvätt som tar större båtar än andra tvättar och tillämpar självbetjäning. Läs mer på Bosö Båtklubbs hemsida:
http://www.bosobk.se/index.php/sv/borsttvaetten

Det finns fler båtbottentvättar, bland annat i Fisksätra. Den kostar mer, men ligger ju närmare
.
Tvätten i Islinge är inte igång. 
https://boatwasher.se/karta/

Båtsamverkan
och facebook

På höstmötet den 16 november 2017 hade vi besök av Sjöpolisen i Nacka. 
De rekommenderade att starta en facebook-grupp för medlemmarna. Så det är nu gjort. Gruppen är sluten (endast för medlemmar och polisen).
Hjälp gärna till att bjuda in medlemmar till gruppen.
Här är länken.