Torrsättning 2017

Ytterligare en lyckad torrsättning. 
Tack till alla som ställde upp och hjälpte till. 

Här finns ett bildspel som Lars G Karlsson ligger bakom. Klicka här. 

Isliggare

Nu är isliggaravtalet uppdaterat för vintern 2017/2018 och går att ladda ner här.

Ny miljöpolicy

Vi har uppdaterat miljöpolicyn efter att Lidingö stad gjorde sin miljöinspektion i maj. Staden har mjukat upp sina rekommendationer något. Nu finns en rad med olika bottenfärger som är godkända av Kemikalieinspektionen, bland annat. 

Läs mer här. 

Avlopp från Telegrafen

I slutet av februari 2017 träffades representanter för Lidingö stad, Telegraf-bergets byggprojekt, Breviks Båtsällskap och villaägareföreningen för att diskutera detaljerna för avloppsledningen som ska anslutas i Brevikshamnen. 
    På flera punkter har projektet nu hörsammat de frågor som båtklubben och villaägareföreningen påtalat.     Anslutningen kommer att ske längst in vid den inre piren (A-kajen), gå runt om eller borras genom de känsliga stenkistorna i ångbåtskajen. Det viktiga är att stenkistorna hålls intakta så att inte konstruktionen rasar. 
Sträckningen är korrigerad (från tidigare plan) så att den inte kommer att störa upplagsplatsen, utan går i vägkanten bort till pumphuset. 
Så kom representanterna också överens om en tidplan som passar båtklubbens verksamhet bättre.    Den första etappen är nu klar, från pumpstationen ut till gatan. Den andra etappen görs förmodligen i januari/februari 2018 när det är tjäle i marken, vilket gör det lättare att lägga ner ledningen, eftersom det annars är ganska sankt. Den delen bör ta cirka två veckor. 
    Ledningarna är två 16 cm-rör, så det är inte så stora saker. Det kommer att vara tryckledningar. All mark kommer att återställas och vara tillräckligt stabil för kranbilar och annat. Sträckan utmed Seglarvägen blir också nyasfalterad i april nästa år. 

Tyngre båtar och fler motorbåtar

Årets statistik har kommit. Det är fem år sedan vi tog fram den sist. Två tydliga trender kan konstateras; klubben har fått fler båtar, varav en större andel motorbåtar (6 procentandelar) och betydligt fler tunga båtar, det vill säga över 4 ton. Den katagorin har ökat med över det dubbla. Vi kan också konstatera att antalet medlemmar ökat med 8 procent. Det är främst de passiva (vanligtvis "Bommedlemmar") som tillkommit; 84 mot tidigare 65 st. Övriga förändringar är mindre. 

Hjärtstartare i klubhuset

Klubben har införskaffat en hjärtstartare som finns i klubbhuset väl synlig. Hjärtstartaren är självinstruerande och "pratar" på svenska (eller engelska). Vi rekommenderar att man har HLR-utbildning (Hjärt- lungräddning). Det underlättar om olyckan skulle vara framme.
Hjärtstartaren är registrerad i Hjärtstartarregistret och kan hittas via appen "Rädda Hjärtat".


 

Fler artiklar finns i vårt Nyhetsarkiv

Kalender


​​​Lördag 21 oktober kl 10.00
Klubbarbete
Y-bommar upp + annat arbete. 

16 november kl 19.00
Höstmöte

17 december kl 15.00
Hamnglögg

Styrelsemöten kl 19.00
Tisdag 24 oktober
Onsdag 29 november