Integritetspolicy

Brevik Båtsällskap strävar efter att alla medlemmar och de som söker medlemskap i BBS ska känna sig trygga i att den personliga integriteten respekteras och att alla personuppgifter som lämnas till BBS behandlas korrekt. Detta innebär bland annat att varje medlems personuppgifter enbart används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst, spridning eller förstörelse.
Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018 har BBS tagit fram en integritetspolicy, som finns att läsa här
 

Sjösättning

Den 27 april sjösattes de stora segelbåtarna (och två motorbåtar) längst ut på Östra upplaget i blandat regn och sol. 

Klicka här för att se ett bildspel av Lars G Karlsson från fredagen. 

Den 28 april sjösatte båda upplagen i vackert väder. Allt gick bra och fortare än vanligt. 

Klicka här om du vill se en film från när Ulf Norhammars båt Gita går i sjön (länk till Youtube).  
 

...och från en kranförares perspektiv

Kranföraren har till sin hjälp en kamera med bildskärm i hytten. Kameran sitter högst upp i teleskoparmen, den visar exakt var båten befinner sig och vad som finns runt omkring. Bilden går att zooma in. Detta är bara en extra hjälp, berättar kranföraren. 

Hytten har glasrutor runt omkring. Till vänster en bild rakt upp från förarplatsen. För att styra lyftarmen i sidled, lyft och sänk använder kranföraren två små joy-sticks. Det krävs många års träning innan man blir rikigt bra. Vår kranförare har hållt på sedan 1980-talet. 

Så här ser en sjösättning ut från förarhyttten. 

Årets tilldelning av bryggplatser är klar

De tre platser som tilldelades båtkön för säsongen 2018 är endast för mindre motorbåtar.
De tre köande som tilldelades plats har köat sedan 2007. Alla köande till Breviks Båtsällskap har blivit informerade.

Vaktliggare 2018

Vaktliggaren för 2018 finns i klubbhuset, klar för bokningar. 

Eksärsträffen 11–12 augusti

Den 11-12 augusti 2018 har vi bokat Ekskär för en gemensam klubbträff. Det har hänt mycket ute på Ekskär senaste åren, så passa gärna på och kom ut och se hur det ser ut nu på vår klubbholme.

Agendan är enkel, på eftermiddagen finns tid att basta, sola och bada. Kl 18.00 bjuder klubben på en drink och därefter äter vi middag tillsammans. Beroende på vädret så äter vi antingen i klubbhuset eller ute på trädäcket.

Medtag egen mat och dryck.
Anmäl ert deltagande till Gerda, sekr@bbslidingo.se

Välkommen!!

Ska du flytta från Lidingö?

Detta gäller endast dig som fick en båtplats 2012 eller senare: Om du flyttar från Lidingö eller folkbokför dig på annan ort än Lidingö, måste du lämna din brygg- och/eller vinterplats vilken/vilka erhållits genom Lidingö stads båtkö. Återlämnande av plats ska ske senast två år efter flytt från, eller folkbokföring på annan ort än Lidingö.
Detta är regler som Lidingö Stad har gentemot båtklubbarna, alltså inget vi som klubb kan göra något åt. De som har sin båtplats sedan tidigare berörs inte av dessa regler. 
 

Avtalet gäller – anmäl ändringar

Oservera att vi sedan ett par år tillbaka inte skickra ut medlemsavtalet för påskrift. Vi utgår från att det senaste avtalet gäller. Men på grund av den nya dataskyddslagen GDPR kommer vi att skicka ut ett nytt avtal detta år. 

Kom ihåg att meddela hamnkapten (hamnkapten@bbslidingo.se) och sekreteraren (sekr@bbslidingo.se) om du
•  ändrar adress och/eller e-postadress 
•  säljer eller byter båt
•  ej vill ha brygg- och/eller uppläggningsplats som tidigare

Om du har någon ändring så meddelar du hamnkapten + sekreteraren via mejl, enligt ovan, . 
Har hamnkapten inte fått ett meddelande om någon ändring, så gäller samma önskemål beträffande brygg- och uppläggningsplats som tidigare och kommer att debiteras därefter. 
 

Märk väl

Tömning av spillvatten, glykol etc
Vi måste tänka på miljön. Därför får du inte släppa ut kylvatten, spillvatten, olja, bränsle etc på marken. Samla det i en hink. Miljöfarlig vätska lämnas på återvinningsstationen i Stockby.

Till seglare med mast i mastskjulet
Var vänlig märk er mast tydligt. Mastplatsen som du tilldelats finns angivet på medlemsavtalet. Glöm inte att medddela om du inte längre behöver platsen. 

Till alla med båt på uppläggningsytorna
Se till att era bockar är ordentligt märkta med namn och telefon, så att båtägaren snabbt kan kontaktas om täckning blåst loss eller om något annat hänt med båten under vintersäsongen.

Till ägare av jolle i bockgården
Alla jollar måste vara tydligt märkta med ägarens namn och telefonnummer.
 

Avloppsarbeten  i hamnen

Foto: Andreas Lindberg Foto: Andreas Lindberg

Avloppsarbeten från Telegrafberget till Breviks båthamn pågår just nu.
Sträckningen kommer inte att påverka östra upplagsplatsen, utan går i vägen bort till pumphuset. 
Den första etapperna är klara, från pumpstationen ut till gatan gjordes före torrsätttningen 2017.  
I mars/april nu i år lades ledningen över Halvkakssundet. Båttrafiken stängdes av och allt var klart på några timmar. 
Den sista etappen, från ångbåtsbryggan till pumphuset påbörjdes i maj  och beräknas ta upp till fyra veckor. 
    Ledningarna är två 16 cm-rör, så det är inte så stora saker. Det kommer att vara tryckledningar. All mark kommer att återställas och vara tillräckligt stabil för kranbilar och annat. Sträckan utmed Seglarvägen blir också asfalterad. 

Årsmötet

Årsmötet avhölls traditionsenligt i februari. 

Styrelsen
Årsmötet valde följande ledamöter:
Sten Edholm vice ordförande   
Gerda Woxén sekreterare
Anders Janesten hamnkapten
Pelle Löfstedt vice hamnkapten
Lasse Brötell miljöansvarig
Jan Jarelius materialansvarig

Två ledamöter adjungeras:
Bosse Bergholm och Anders Wikman

Med ett år kvar på sitt mandat sitter också:
Kjell Johnsson ordförande
Monette Edholm kassör
Andreas Lindberg information

Beträffande medlemsavtalet gäller det avtal som skrevs under förra året (2017). Om någon ändring har skett, bostadsadress, mailadress, försäkringsbolag, telefonnummer eller dylikt – meddela då detta via blanketten som finns på hemsidan.
Om problem uppstår kontakta någon i styrelsen, så kan vi hjälpas åt att lösa det.

Styrelsens förslag till 2018 års avgifter                      
Styrelsen föreslår inga avgiftshöjningar för kommande år, årsmötet godkände detta.

Rutiner vid torr- och sjösättning
Styrelsen påminner ännu en gång att medlemmarna reserverar hela dagen då båten ska torr- eller sjösättas. Det får inte vara så att lyftledarna måste ropa in folk för att på ett säkert sätt hantera båtarna, speciellt vid slutet på dagen.

Årsmöteshandlingar

(klicka och ladda ner):
Dagordning årsmöte 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Protokoll från höstmötet 2017
Resultat och balansräkning 2017
Revisionsberättelse 2017
Budget 2018

Miljöpolicy

Vi har uppdaterat miljöpolicyn efter att Lidingö stad gjorde sin miljöinspektion i maj 2017. Staden har mjukat upp sina rekommendationer något. Nu finns en rad med olika bottenfärger som är godkända av Kemikalieinspektionen, bland annat. 

Läs mer här. 

Hjärtstartare i klubhuset

Klubben har en hjärtstartare som finns i klubbhuset väl synlig. Hjärtstartaren är självinstruerande och "pratar" på svenska (eller engelska). Vi rekommenderar att man har HLR-utbildning (Hjärt- lungräddning). Det underlättar om olyckan skulle vara framme.
Hjärtstartaren är registrerad i Hjärtstartarregistret och kan hittas via appen "Rädda Hjärtat".


 

Fler artiklar finns i vårt Nyhetsarkiv

Kalender


​​11-12 augusti
Ekskärsträffen. Ta med egen mat och dryck. Klubben bjuder på drink. 

Tisdag 2 oktober kl 18.00
Framtagning pallningsvirke

Lördag 13 oktober kl 08.00
Torrsättning västra

Söndag 14 oktober kl 08.00
Torrsättning östra

Lördag 20 oktober kl 10.00
Klubbarbete. Y-bommar med mera

Torsdag 22 november kl 19.00
Höstmöte

Söndag 16 december kl 15.00
Hamnglögg

Styrelsemöten kl 19.00
Torsdag 7 juni
Torsdag 30 augusti
Tisdag 9 oktober
Tisdag 23 oktober
Onsdag 28 november

Frihavnsordningen
Dansk/English/Deutsch version & Karta/map/Karte (pdf)
Breviks Båthamn är som enda båtklubb på Östkusten med i Frihavnsordningen. Medlemmar i klubbar som är med får ligga kostnadsfritt i varandras hamnar i upp till tre dygn.
På anslagstavlan vid klubbhuset i vår hamn finns utförligare information. I en brevlåda på klubbhuset finns kartor och instruktioner.  Läs mer här.

Markera din lediga plats
Du som är medlem i Breviks båtsällskap bör anmäla när du inte har båten i hamnen. Det gör du här.

Länk till Frihavnsordningen här. 
 

Båtsamverkan
och facebook

På höstmötet den 16 november 2017 hade vi besök av Sjöpolisen i Nacka. 
De rekommenderade att starta en facebook-grupp för medlemmarna. Så det är nu gjort. Gruppen är sluten (endast för medlemmar och polisen).
Hjälp gärna till att bjuda in medlemmar till gruppen.
Här är länken.