Frihavnsordningen

Breviks Båtsällskap gick som första båtklubb på östkusten med i den danska Frihavnsordningen, vilket är en sammanslutning av båtklubbar som upplåter sina lediga platser till varann.

 

 

 

 

Så här fungerar det:

Att vara med i Frihavnsordningen kostar endast 50 kr. Debiteringen sker på höstfakturan. Av klubbens sekreterare får du en dekal som du ska fästa väl synligt på båten. När du lämnar hamnen en längre tid markerar du din bryggplats med en grön lapp (finns att hämta i den vänstra postlådan vid ingången till klubbhuset), den gröna lappen fyller du i med tuschpenna, med det datumet som du återkommer med din båt. Sedan knyter du fast den gröna lappen på y-bommens högra sida (vänster sett från bryggan). När gäster kommer till vår hamn kan de se vilka platser som är tillgängliga. När du besöker en annan hamn som är med i Frihavnsordningen kan du ligga på en ledig plats utan kostnad. 

 

För att kunna använda frihamnarna gäller följande regler

 

1. Båt som ingår i avtalet kan ligga avgiftsfritt som gäst i upp till tre dygn. För uppehåll däröver betalas den i hamnen gällande normala hamnavgiften för gäster.

 

2. Alla hamnar, klubbar, båtlag och övriga sammanslutningar, oavsett medlemskap i en huvudorganisation eller inte, kan ansluta sig till Frihamnsordningen och denna omfattar endast båtägare som har betalt båtplatshyra i hemmahamnen.

 

3. Båtar som omfattas av avtalet skall föra FH-dekal vilket förnyas varje år, FH-dekalen skall placeras på ett för hamnmyndigheten lätt synligt ställe. Kvitto på betald båtplatshyra i hemmahamnen skall på begäran kunna uppvisas för hamnmyndigheten där uppehållet sker.

 

4. FH-avtalet kan endast användas i samband med semester eller nöjessegling och får inte användas som "parkeringsplats". För att undvika missförstånd skall hamnmyndigheten där uppehållet sker underrättas om båten lämnas mer än ett dygn. Hamnmyndigheten avgör i så fall enväldigt om hamnavgift skall betalas.

 

5. Överlåter en båtägare i en hamn ansluten till Frihamnsavtalet sin båt under säsongen till en ägare i en icke ansluten hamn är den tidigare ägaren skyldig att avlägsna FH-dekalen senast vid överlåtelsen.

 

6. De deltagande hamnarna, klubbarna, båtlagen och övriga sammanslutningar är skyldig att informera alla sina båtplatsinnehavare som ingår i Frihamnsavtalet om gällande regler och om avtalets omfattning genom att offentliggöra listan med anslutna medlemmar, hamnar och karta över dessa.

 

7. Ifall en sammanslutning uppdagar att en annan deltagande sammanslutning i avtalet missbrukar denna genom att ex. lämna ut FH-dekaler till andra än sammanslutningens medlemmar skall Skive Havn omgående underrättas.e-mail FH@skivesoesportshavn.dk eller på telefon: 26258564 Uteslutning ur "Frihavsordningen" kommer i sådana fall att äga rum.

 

 

Läs mer på www.skivesoesportshavn.dk/frihavnsordningen